Elucja - strona 5

Chromatografia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

fazy organicznej (etanol, acetonitryl). Dodatek fazy organicznej do wody zmienia siłę elucji, zmienia...

Dehydrogenaza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Opracowanie wyników Profil elucji białka oraz aktywności enzymu z kolumny Q-Sepharose (według wzoru...

Wykład - instrumenty analityczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3654

polega elucja izokratyczna i elucja gradientowa? 5. Powierzchnia piku pewnego związku oznaczanego...

Pytania z analizy 2004

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

długością fali. 47. Scharakteryzuj eluenty stosowane w HPLC i wyjaśnij pojęcia elucja izokratyczna...

Potencjometria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1841

CIECZOWA: To co udało mi się zapamiętać z HPLC: Elucja gradientowa. Co to jest, gdzie się to stosuje...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1022

: Elucja (wymywanie) jest procesem, w którym rozdzielane substancje migrują wraz z fazą ruchomą...

Notatki do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Beata Bielińska
 • Monitoring środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

zdolnością wymywania zaadsorbowanych subst.z adsorbentem Sila elucji-decyduje polarność i polaryzowatosc...

Chromatografia - omówienie - moc elucyjna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2828

działania iniektora z pętlą, 4)co to jest elucja izokratyczna i gradientowa? 5)zadanie to samo co wcześniej...