Dehydrogenaza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dehydrogenaza-opracowanie - strona 1 Dehydrogenaza-opracowanie - strona 2 Dehydrogenaza-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2. OCZYSZCZANIE DEHYDROGENAZY GLUKOZO-6-FOSFORANOWEJ Z DROŻDŻY PIWNYCH
Sprawozdanie, wersja elektroniczna
Proszę nie kasować wprowadzonego tekstu i tabel, a jedynie uzupełnić sprawozdanie według podanych wskazówek. Proszę zmodyfikować nazwę pliku poprzez zastąpienie n - nazwiskami Oceny - wykonanie: opis: Ćwiczenie wykonane przez (nazwisko, e-mail)
I. Oczyszczanie DG6P
Nazwa próby
Objętość frakcji
Ilość siarczanu amonu [g] użyta w doświadczeniu
Uwagi
Etap II (Autolizat)
Etap III
a)
b)
Etap IV Etap V: FT
Etap V: W1
Etap V: W2
Etap V: 100 mM
Etap V: 200 mM
Etap V: 300 mM
Etap V: 400 mM
Etap V: 600A mM
Etap V: 600B mM
a), b) - kolejne wysalania/wirowania
II. Oznaczanie aktywności i zawartości białka we frakcjach otrzymanych w czasie oczyszczania DG6P
Integralną częścią sprawozdania jest załączenie pliku arkusza obliczeniowego (Exel) o nazwie 2010_cw2_n (n- nazwiska studentów). Nazwa ma być tożsama z nazwą tego pliku tekstowego.
Arkusz kalkulacyjny powinien zawierać następujące dane:
1) Wartości absorbancji zarejestrowane w czasie wyznaczania aktywności preparatów DG6P na kolejnych etapach oczyszczania (Etap II, II, IV, V)
2) Wyznaczone metodą korelacji liniowej zmiana absorbancji (A340 nm) dla każdego wykonanego pomiaru, należy wykonać odpowiednie wykresy
3) Przeliczenia prowadzące do wyznaczenia aktywności całkowitej frakcji uzyskanych na kolejnych etapach oczyszczania DG6P. Należy zaprojektować przeliczenia w komórkach arkusza uwzględniające ilości dodawanej próby do kuwety, objętość kuwety, całkowitą objętość otrzymanych frakcji. Kolumny przeliczeniowe powinny być odpowiednio zatytułowane i zawierać wartości :
- objętości frakcji dodawanej kuwety [μl]
- aktywności w kuwecie [Δ Abs min-1]
- aktywności w kuwecie [Δ μmol min-1]
- aktywność całkowitej frakcji [ min

(…)

… QuantityOne otrzymany obraz żelu poliakrylamidowego z zaznaczonymi wartościami względnymi mas cząsteczkowych, wyznaczonymi dla poszczególnych białek.
Wnioski (max 2 strony A4)
Na podstawie uzyskanych wyników stopnia oczyszczenia i analizy obrazu elektroforetycznego przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników. Proszę zanalizować stosowane metody oczyszczania białek.
Porównać uzyskane wyniki z danymi…
… zawartość białka w poszczególnych frakcjach [mg]
Etap II (Autolizat)
Etap III
Etap IV Etap V: FT
Etap V: W1
Etap V: W2
Etap V: 100 mM
Etap V: 200 mM
Etap V: 300 mM
Etap V: 400 mM
Etap V: 600A mM
Etap V: 600B mM
Opracowanie wyników
Profil elucji białka oraz aktywności enzymu z kolumny Q-Sepharose (według wzoru, który został zamieszczony w skrypcie do ćwiczeń)
Nazwa frakcji
Etap II (Autolizat)
Etap III
Etap…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz