Elektrociepłownia - strona 17

Przeciętne normy zużycia wody

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej...

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zasiarczonych węgiel elektrowni i elektrociepłowni poprzez budowę instalacji do odsiarczania spalin...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 7287

elektrociepłownia, która cały czas rok sprzedaje, a firma A, to jakaś tam mała firma informatyczna założona...

Przygotowanie transakcji eksportowej i importowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

VI. Przygotowanie transakcji eksportowej i importowej 1.Rozpoznanie i badanie rynku zagranicznego 2.Oddziaływanie na rynek zagraniczny, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi 3.Przygotowanie negocjacji kontraktowych: Eksport – przygotowanie oferty (szerokie omówienie zagadnienia ofer...

Kopalnia węgla - biznes plan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3374

pozostaje Elektrociepłownia „Victoria”. Inni klienci nie dokonują większych zakupów. Tendencja...

Lokalizacja firm - wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Jurij Stadnytski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1757

Ponadto, notatka traktuje także o takich tematach jak: przykład uzasadnienia optymalnego miejsca lokalizacji przedsiębiorstw ? ich optymalnej zdolności produkcyjnej, czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, postęp nauki i techniki a lokalizacja przedsiębiorstw, fenomen miast w lokalizacji przedsiębior...

Plan marketingowy firmy budowlanej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

i zanieczyszczonych gruntów, budową instalacji do odsiarczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach...

Słowniczek - analiza zagrożeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Milewski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

siarkowego, popioły lotne i żużel z elektrowni i elektrociepłowni) b)bytowo gospodarcze- powstają w związku...