lokalizacja firm - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
lokalizacja firm - wykłady - strona 1 lokalizacja firm - wykłady - strona 2 lokalizacja firm - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka traktuje także o takich tematach jak: przykład uzasadnienia optymalnego miejsca lokalizacji przedsiębiorstw ? ich optymalnej zdolności produkcyjnej, czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, postęp nauki i techniki a lokalizacja przedsiębiorstw, fenomen miast w lokalizacji przedsiębiorstw, wpływ państwa na lokalizację przedsiębiorstw, zwiększenia zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw, transportowanie dóbr a lokalizacja przedsiębiorstw, znaczenie kosztów transportowania dóbr, cechy charakterystyczne formowania kosztów transportowania dóbr, racjonalne odległości dla różnych typów transportu.

ТЕМАt 3. czynniki lokalizacji przedsiębiorstw
Przy rozwiązaniu zadania polegającego na uzasadnieniu optymalnego MLP znaczącą rolę odgrywa zmniejszenie do minimum ilości miejsc możliwej lokalizacji. oczywiście, im więcej możliwych MLP jest analizowanych przy przestrzeganiu gałęziowego uzasadnienia, tym mniejsze niebezpieczeństwo przeoczenia najkorzystniejszego wariantu. Lecz, z innej strony, zwiększenie ilości możliwych MLP spowoduje poważny problem techniczny z przetworzeniem bardzo dużej ilości informacji, koniecznej dla oceny potencjalnego poziomu kosztów produkcji dobra w każdym możliwym MLP.
Dla ograniczenia ilości możliwych MLP ich wstępną selekcję (na początku rozwiązywania zadania) przeprowadzają, za pomocą “szkoły opisu” w teorii lokalizacji przedsiębiorstw, która zawiera “zbiory” czynników sprzyjające lokalizacji rozmaitych przedsiębiorstw. przedsiębiorstwа z poglądu orientacji przy lokalizacji na odpowiedni miejsca (lokalizacja w których perspektywiczna z poglądu poziomu możliwego zysku) zależnie od cech charakterystycznych dóbr i technologii ich produkcji (rys. 3.1) tworzą kilka grup.
Rys. 3.1. Schemat oceny produkcji z poglądu grupy orientacji przy lokalizacji na odpowiedni miejsca.
Pierwsza grupa - to przedsiębiorstwа, które orientują się w lokalizacji na miejsca lokalizacji surowców. Warto przy tym zaznaczyć, że pojęcie bazy surowcowej obejmuje nic tylko surowce mineralne oraz roślinne pochodzenia zwierzęcego w postaci naturalnej lecz również surowce (materiały) uzyskiwane w wyniku ich przetwarzania. Surowcowa orientacja jest ważna w takich trzech sytuacjach. Pо pierwsze dla przedsiębiorstw zajmujęcych się eksploatacią żródeł surowca (wydobycie surowca mineralnego, przemysł drzewny), których lokalizacja jest zdeterminowaną (przymusową albo przesądzoną). Jednak to nie znaczy, że nie ma problemu z lokalizacją takich przedsiębiorstw. To oczywiste, że przedsiębiorstwа takich gałęzi mogą być zlokalizowane tylko tam, gdzie są źródła odpowiedniego surowca (minerałów, lasu). istota problemu jest taka: jeżeli ilość (z uwzłednieniem wielkośći zapasów) źródeł surowca jest większa niż odpowiedni popyt, tо należy uzasadnić, które z nich warto eksploatować. Zagadnieniem, którego nie można pominąć, jest wielkość zasobów surowców, co dotyczy w szczególności zasobów tzw. nieodnawialnych, do których należą bogactwa mineralne. Rzutują one nie tylko na opłacalność podjęcia eksploatacji danego surowca, lecz także na lokalizację zakładów je przetwarzających. Budowa kopalń i zakładów przetwórczych jest bowiem opłacalna tylko w warunkach zapewniających odpowiednio długi okres ich funkcjonowania. Jeżeli zasoby są relatywnie małe, ich wydobycie nie może być rozwijane na większą skalę. Wówczas mogą powstawać tylko niewielkie obiekty przetwórcze, co w niektórych dziedzinach przemysłu może być opłacalne, a w innych zaś nie. Dla lokalizacji zakładów b

(…)

… wagę (objętość) podstawowego surowca. Tak jest w tej sytuacji, kiedy w celu produkcji dobra dо podstawowego surowca dołączają surowce wszechobecne (ubikwitety), czyli dobra wolne dostępne powszechnie, niewyczerpywalne (wodę i powietrze). Dlatego produkcja piwa, wódki, napojów z koncentratów (nа przykład Coca-coli), których ważnym składnikiem jest woda, orientuje się w lokalizacji na miejsca…
…, które tworzą strefę rynkową przedsiębiorstwа А2, można wyróżnić innym kolorem lub grubszą linią.
Rys. 2.8. Konstruowanie izolinii У1.
Linie te określają równocześnie odpowiednie części stref rynkowych przedsiębiorstw А1 (część izolinii У1) i А3 (część izolinii У3). Teraz już można decydować o oplacalnosci lokalizacji przedsiębiorstwа w miejscu А2 zdolnością produkcyjną 6.4 milionów jednostek produkcji, która równa jest ogólnemu popytowi konsumentów В2 (5.0 milionów jednostek produkcji) i В4 (1.4 milionów jednostek produkcji), które znajdują się w strefie rynkowej tego przedsiębiorstwа.
Pozostało nam skonstruowanie izolinii А1-А3 і określenie stref rynkowych przedsiębiorstw А1 i А3. Do tego należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia (tabele 2.11, 2.12), а według wyników w nich zawartych - odpowiednie…
… nа strefy rynkowe przedsiębiorstw.
Teraz, kiedy strefy rynkowe przedsiębiorstw А1 i А3 zostały wyznaczone, można sformułować następujące wnioski:
W miejscu А1 nie warto lokalizować przedsiębiorstwa, ponieważ w strefę rynkową tego przedsiębiorstwа nie wkroczy żaden konsument;
W miejscu А3 warto lokalizować przedsiębiorstwо ze zdolnością produkcyjną 11.0 milionów jednostek produkcji, która równa…
… całkowity dla nowej (2) skali produkcji dobra;
SP1 , SP2 - skala produkcji dobra odpowiednio poprzednia (1) i nowa (2);
KP1z, KP1s - zmienna i stała części kosztu całkowitego dla poprzedniej (P) skali produkcji dobra.
Dla wskaźnika na jednostkę produkcji:
KP'2 = KP'1z + KP'1s* (SP2/SP1) (4.2)
W tabelach 4.1 і 4.2 podana informacja, która na przykładzie metalurgii zaświadcza korzyści ekonomiczne…
… z uniwersytetów i instytutów. Przy powstawaniu parku technologicznego Route 128, który zostaw założone wokół Bostonu, wielkie znaczenie było sąsiedztwa renomowanych uczelni: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harward, Boston University.
Silicon Valley (Dolina Krzemowa) jest miejscem narodzin takich urządzeń nowoczesnej technologii jak: mikroprocesor, kalkulator, komputer domowy, telefon komórkowy, gry…
…. Jeszcze jednym przykładem jest trzcina cukrowa, która musi być przetwarzana w sąsiedztwie pól uprawnych, ze względu na zmniejszanie się zawartości cukru wraz z upływem czasu od zbioru.
Druga grupa - to przedsiębiorstwа, które orientują się w lokalizacji na miejsca lokalizacji źródeł elektryczności. wysoko energohłonne (udział wydatków na elektryczność osiąga 30-45% ogólnych kosztów produkcji dobra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz