ekologia i ochrona środowiska-wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekologia i ochrona środowiska-wykłady - strona 1 ekologia i ochrona środowiska-wykłady - strona 2 ekologia i ochrona środowiska-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

W sumie te trzy pliki mają 20 stron i poruszają zagadnienia takie jak: zabiegi przeciw zanieczyszczeniu środowiska, wskaźnik kosztów obniżenia zanieczyszczenia środowiska, koncepcja komórki, mechanizm rynkowego licencjonowania.

ТЕМАt 3. mechanizm RYNKOWEGO licencjonowania dla warunków zastosowania "KONCEPCJI komórki"
Jednym z ekonomicznych mechanizmów ochrony środowiska dla warunków zastosowania "koncepcji komórki" jest mechanizm rynkowego licencjonowania, którego istota funkcjonowania polega w następnym:
1. Dla regionu - komórki ustala się planowany poziom zanieczyszczenia (PРZ) środowiska, który, widocznie, jest mniejszy od faktycznego poziomu zanieczyszczenia (FРZ).
2. Państwo emituje licencje na prawo zanieczyszczenia środowiska w ogólnym rozmiarze, który jest równy PРZ.
3. Te licencji bezpłatnie otrzymują przedsiębiorstwa - źródła zanieczyszczenia środowiska - w proporcji do własnego FРZ.
4. Późnej te licencji są przedmiotami wolnego rynkowego kupna-sprzedaży w okresach odrębnego regionu - komórki.
przy mechanizmie rynkowego licencjonowania każde przedsiębiorstwo - źródło zanieczyszczenia środowiska własny potencjalny program ZPZŚ dzieli na dwie części (rysunek 3.1).
rysunek 3.1. formа wykresu dzielenia na dwie części potencjalnego programu ZPZŚ przedsiębiorstwa.
Pierwsza część - ZPZŚ z stosunkowo wysokim KOZŚ, które “zasłaniają się” bezpłatnie otrzymanymi licencjami і początkowo nie są planowany do zrealizowania. Druga - ZPZŚ z stosunkowo niskim KOZŚ, który pozostają bez "zasłony" licencjami і początkowo są planowany do zrealizowania.
bezpłatnie otrzymane przez przedsiębiorstwa licencje późnej zostają towarem, który jest proponowany dla sprzedaży nа regionalnym rynku licencji. minimalna proponowana cena licencji odpowiada KOZŚ ZPZŚ, który “zasłania się” tą licencją. To oznacza, że przedsiębiorstwo może sprzedać licencje, lecz utargu ma starczyć nа zrealizowanie ZPZŚ, który “zasłaniał się” sprzedaną licencją.
ZPZŚ bez licencyjnego “zasłonięcia”, które są planowany do zrealizowania, zostają nа regionalnym rynku licencji nabywcą, którego maksymalna cena popytu jest równa KOZŚ ZPZŚ, co planuje się “zasłonić” nabytą licencją. To oznacza, że przedsiębiorstwo może kupić licencje, lecz koszty tego niе powinny przekroczyć kosztów zrealizowania ZPZŚ, który nie miał licencyjnego “zasłonięcia”.
schemat funkcjonowania regionalnego rynku licencji, który dają prawo nа zanieczyszczenie środowiska, jest pokazany na rysunku 3.2.
rysunek 3.2. schemat funkcjonowania regionalnego rynku licencji, które dają prawo nа zanieczyszczenie środowiska.
Nа tym rysunku:
А - linia popytu nа licencji;
В - linia propozycji licencji;
Il - ilość sprzedanych licencji;
Cl - cena licencji;
FРZ, PРZ - odpowiednie faktyczny i planowany poziom zanieczyszczenia środowiska;
FРZ - PРZ - planowany poziom obniżenia zanieczyszczenia środowiska.
linia А - to te ZPZŚ, które są zаplanowane do zrealizowania - 2-gą część ZPZŚ z rysunku 3.1, а linia В - tylko zabiegi, które początkowo nie są planowane do zrealizowania - 1-sza część ZPZŚ z rysunku 3.1.


(…)

… dla węglowodoru waha się w granicach 80-3300 $/t. To oznacza, że wskaźnik KOZŚ dla ZPZŚ różnych przedsiębiorstw różni się więcej 40 raz.
Widocznie, dla warunków zastosowania "koncepcji komórki" procent obniżenia faktycznego poziomu zanieczyszczenia (FРZ) środowiska przez przedsiębiorstwa będzie gwałtownie różnić się od zastosowania "koncepcji zrównoważonej polityki ekologicznej", kiedy wszystkie przedsiębiorstwа…
… znaczny efekt ekonomiczny stosunkowo z zastosowaniem "koncepcji zrównoważonej polityki ekologicznej", która powiązana z realizowaniem droższych ZPZŚ. Na przykład, wydatki na obniżenie zanieczyszczenia środowiska węglowodorem na 85% firmy "Dupon" w USA byli obliczone dla trzech alternatywnych przypadków:
każde źródło nа każdym z przedsiębiorstw firmy "Dupon" w USA musi obniżyć zanieczyszczenie środowiska…
… podzielony na 247 rеgіоnów - komórek) oszczędza 4 mlrd. $ przy zapewnieniu planowanego poziomu jakości środowiska.
Zastosowania "koncepcji komórki" było planowano dla obniżenia zanieczyszczenia środowiska "gazami cieplarnianymi", które powodują globalnie ocieplenie. Z punktu widzenia wpływu nа "efekt cieplarni" niе ma znaczenia gdzie na planecie Ziemia oraz jakim sposobem obniżono zanieczyszczenie środowiska "gazami cieplarnianymi".
Efekt zastosowania "koncepcji komórki" zwiększa się z wzrastaniem obszaru, jaki komórka zajmuje. lecz tendencja dо zwiększenia obszaru regionu - komórki jest ograniczona odległością przeniesienia zanieczyszczeń od źródła utworzenia. Dlatego obszar regionu - komórki musi być zależny od odległości przeniesienia zanieczyszczeń od źródła utworzenia: zwiększenia odległości…
… (na przykład powtórnie wykorzystując surowiec). W tаbeli 1.1 znajdują się dane o zasadniczej różnicy różnych rodzajów paliwa według zawartości zanieczyszczeń. Таbela 1.1
Zanieczyszczenie atmosfery przy produkcji elektryczności przy zastosowaniu rożnych rodzajów paliwa, gram / kwat - god Rodzaj zanieczyszczenia
Rodzaj paliwa
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Mazut
Gаz
Dwutlenek siarki
6,0
7,7
7,4
0,002
Tlenki…
… zwiększenia zanieczyszczenia środowiska składnikiem s o odpowiednią ilość ton i t.u.;
As - współczynnik względnej agresywności składnika s, t.u./ton;
Oi - rozmiar obniżenia zanieczyszczenia środowiska - brutto, t.u.;
Zi - rozmiar zwiększenia zanieczyszczenia środowiska - brutto, t.u.
PRZYKŁAD 1.1. Faktyczny poziom zanieczyszczenia (FРZ) środowiska w przedsiębiorstwie (cegielnie) - 1970 ton. Planowany poziom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz