Elastyczność popytu względem reklamy - strona 24

Public relation - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Lipowicz-Kajl
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

rannych nie spowoduje zwiększenia popytu na nasz produkt. Minimalny poziom kontaktów z reklama Zasada...

Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 11095

ekonomiczną elastyczności popytu na i-ty towar względem j-tego towaru. Kiedy towar nazywamy normalnym...

Polityka cen

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

względem tzw. stopni elastyczności cenowej popytu. Niezbędne jest w tym celu określenie wskaźnika...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 7371

RÓWNOWAŻĄCA POPYT Z PODAŻĄ ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY. Popyt- jest to ilość dóbr i usług, jaką...

Pytania problemowe z ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

się uzupełniający. Jeśli z jakichś względów rośnie popyt na samochody, to wraz z tym należy przypuszczać...

Reklamy - praca z psychologii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1582

ze względu na złe cechy użytkowe, ile często na skutek utraty walorów prestiżowych. Reklama jako zjawisko...