Wszystko do egzaminu z mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4466
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszystko do egzaminu z mikroekonomii - strona 1

Fragment notatki:

odpowiednio po 23 i 47 stron.
Notatka zawiera zagadnienia na egzamin w formie pytań i odpowiedzi, a także testy z przedmiotu mikroekonomia.

Notatka pozwala odpowiedzieć m.in. na pytania: na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności? czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia? jak można sprawdzić teorie ekonomiczne? co oznacza przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych?
na czym polega statyczna, a na czym dynamiczna analiza decyzji ekonomicznych? czym są czynniki produkcji? jakie są ich rodzaje? czym różni się racjonalność proceduralna od racjonalności rzeczowej? omów model czystej gospodarki rynkowej, w jakim celu został on skonstruowany?, itp.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiadomości z przedmiotu mikroekonomia. Pozwoli się przygotować do zajęć, a przede wszystkim egzaminu.

PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIAMI DO PYTAŃ, GDYŻ MOGĄ BYĆ BŁĘDNE !
1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest:
a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii,
b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków związanych z ochroną środowiska,
c. utrata dóbr i usług które można by wytworzyć lub nabyć za pieniądze przeznaczone na elektrociepłownię,
d. nie ma kosztów alternatywnych, gdyż ogrzewanie geotermiczne stwarza korzyści związane z poprawa stanu czystości środowiska oraz ograniczeniem zużycia konwencjonalnych środków energetycznych.
   
2. Punkt leżący poniżej kmp może obrazować:
a. rozwiązania nierealne ze względu na ograniczoność zasobów ekonomicznych,
b. stan niepełnego zatrudnienia - bezrobocie,
c. stan nadwyżki zasobów naturalnych,
d. nadwyżkę kapitału inwestycyjnego,
e. wszystkie powyższe.
   
3. Ruch po krzywej możliwości produkcyjnych dla dwóch dóbr A i B może mieć miejsce, gdy:
a. zdrożeją surowce do produkcji dobra A,
b. rząd wprowadzi minimalne stawki płac,
c. wynaleziono nową technologię produkcji dobra B,
d. zmienią się preferencje społeczeństwa.
   
4. Które z zachowań uznasz za nieracjonalne: a. wiesz, że tafla lodowa na stawie jest cienka i krucha, a mimo to wchodzisz i ślizgasz się. skutkiem tego jest zimna kąpiel i przeziębienie, b. wierzący oddaje część swoich skarbów na budowę, kościoła,
c. zjeżdżamy rowerem z góry i nieprzewidzieliśmy, że niżej jest dół i wpadliśmy doznając obrażeń,
d. zjadasz smaczne ciastko, lecz po kilku minutach masz bóle żołądka.
   
5. W jaki sposób postępuje człowiek RS wg teorii H. Leibensteina: a. kieruje się racjonalnością maksymalną, b. minimalizuje koszty swoje postępowania, c. maksymalizuje swoje potrzeby tylko od czasu do czasu,
d. uzyskuje racjonalność krańcową a nie maksymalną.
   
6. Które z założeń powinno być spełnione, aby jednostka postępowała racjonalnie: a. wybiera spośród zestawu preferencji te, które ją najmniej kosztują,
b. umie określić hierarchię swoich potrzeb,
c. jednostka potrafi określić czego chce,
d. wszystkie powyższe.
   
7. Kosztem alternatywnym zainstalowania świateł drogowych na skrzyżowaniu dwu ulic jest: a. koszt instalacji świateł pomniejszony o oszczędności wydatków wynikających z wydatków drogowych przez instalacją świateł, b. strata czasu ponoszona przez kierowców w czasie oczekiwania przed czerwonymi światłami, c. utrata dóbr i usług, z powodu wydatkowania ich równowartości pieniężnej na zainstalowanie świateł ulicznych, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz