Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 55

Makro - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3892

jej szukać. Na rynku pracy występuje niedopasowanie pomiędzy podażą, a popytem na pracę (brak potrzebnych...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

% →wzrost podaży obligacji długoter. →spadek ich cen→wzrost stóp % →zakup papierów krótkoter. →wzrost popytu...

Polityka pieniężna - rezerwy obowiązkowe

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • prof. dr hab. Ryszard Dębski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2268

w gospodarce. Wynika to z ograniczonej elastyczności cenowej popytu na kredyt bankowy. Zwyżka stopy procentowej...

Makroekonomia - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Radosław Kurach
 • Makroekonomia
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 6587

na dobro jest równy podaży na to dobro. Linia oznaczona jako D to funkcja popytu. Popyt jest tym wyższy...

Cena-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marketing żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3661

generują tylko koszty. Cena jest efektem działania prawa popytu i podaży przejawiającego się w warunkach...

Wyznaczanie lokalizacji węzłów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mgr inż. Dariusz Grzesica
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 5796

do teoretycznie wyznaczonych. Decyzje lokalizacyjne Zadanie 1: Wyznacz lokalizację węzła w sieci dostaw da...

Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6097

na popyt i podaż z uwzględnieniem potrzeb finalnych odbiorców i celu przedsiębiorstwa. MARKETING...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1540

zmienia się relacja popytu i podaży poszczególnych produktów. A więc występują czynniki wymagające zmiany...

Rynek uslug finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1449

pieniężnej EBC: 1. Rezerwa obowiązkowa: a) podstawę prawną stanowi art. 19 statutu ESBC i EBC b) zadaniem...