Polityka pieniężna - rezerwy obowiązkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna - rezerwy obowiązkowe - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to prof. dr hab. Ryszard Dębski. Notatka liczy 7 stron.

Dzięki niej możecie dowiedzieć się więcej o takich rzeczach, jak: instrumenty polityki pieniężnej, rezerwy obowiązkowe, kredyty refinansowe, operacje otwartego rynku, instrumenty sterowania bezpośredniego, oddziaływanie przez perswazję.

Polityka pieniężna - instrumenty
Instrumenty polityki monetarnej banku centralnego możemy podzielić na 3 grupy:
instrumenty kontroli ogólnej - oddziałują na wszystkie banki komercyjne jednocześnie, z jednakowym natężeniem. Do tego rodzaju instrumentów zaliczamy:
operacje otwartego rynku, politykę rezerw obowiązkowych
politykę refinansową banków
instrumenty kontroli selektywnej
kontrola wielkości udzielanych kredytów
kontrola stóp procentowych,
polityka selektywnych wskaźników rezerwowych
wskazanie bankom komercyjnym celów na jakie mogą być przeznaczone kredyty lub też całkowity zakaz ich udzielania.
oddziaływanie przez perswazję.
Rezerwy obowiązkowe:
Rezerwa obowiązkowa jest częścią aktywów (kredytów) lub pasywów (depozytów) banku komercyjnego, którą bank jest zobowiązany utrzymywać na rachunku w banku centralnym. Z mocy prawa część rezerw całkowitych, która znajduje się w dyspozycji banków, na mocy prawa nie może być wykorzystana do tworzenia pieniądza poprzez udzielanie pożyczek. Oznacza to, że rezerwy banku, które obejmują jego depozyty w banku centralnym oraz gotówkę, która znajduje się we własnym skarbcu, nie może spaść poniżej określonego poziomu. Rezerwa obowiązkowa wyrażana jest w procentach depozytów płatnych na żądanie złożonych w banku. Utrzymywanie rezerw w gotówce i rezerw na rachunkach w banku centralnym ma na celu zapewnienie wypłacalności banków komercyjnych. Element ten nie jest jednak najistotniejszy. Obecnie banki handlowe są tak potężnymi instytucjami pod względem posiadanych aktywów i własnych rezerw, że ich wypłacalność jest w zasadzie niezagrożona.
Funkcje rezerwy obowiązkowej:
ochrona deponentów - jest to zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych przez banki środków. Banki odprowadzają pewną część przyjętych depozytów do banku centralnego, albo utrzymują ją w gotówce jako źródło płynności. Zapewnia to bankom środki na wypłaty dla klientów nie tylko w typowych sytuacjach, ale również w sytuacjach szczególnych (w razie niespodziewanego wzrostu wypłat, który spowodowany np. poprzez plotkę o bankructwie jednego z banków)
regulacja podaży pieniądza - bank centralny posługuje się kilkoma metodami wywierania wpływu na podaż pieniądza. Jeśli chce zwiększyć podaż pieniądza, to może:
obniżyć stopę dyskontową w celu zwiększenia rozmiarów pożyczek, które są udzielana bankom komercyjnym
zakupić wyemitowane przez rząd papiery wartościowe na otwartym rynku
obniżyć poziom wskaźnika rezerw obowiązkowych
Jeśli natomiast chce zmniejszyć podaż pieniądza, to może:
ograniczyć ogólną sumę pożyczek udzielanych bankom komercyjnym poprzez podwyższenie stopy dyskontowej
sprzedawać wyemitowane przez rząd papiery wartościowe, które są w posiadaniu banku centralnego


(…)

… ich sprzedaży. Tą drogą banki zwiększają swoje płynne rezerwy i powiększają wartość kredytów dla klientów. Gdy centralna instytucja monetarna obniża stopę redyskontową, t mówimy o ekspansywnej polityce pieniężnej. Gdy ją podwyższa to mówimy o restrykcyjnej polityce pieniężnej. Od stopy redyskontowej należy odróżnić stopę krótkoterminowych transakcji wkładowo-pożyczkowych na rynku międzybankowym. Na rynku…
… oczekiwań jest oczywiście sprawą indywidualną. Dana instytucja może wzrost zakupów weksli przez bank centralny interpretować różnie. Może je np. uznać za przejaw ekspansywnej polityki pieniężnej i przyjąć, że krótkoterminowe stopy procentowe obniżą się, a produkcja, inwestycje i konsumpcja wzrosną. Zakupy walorów może jednak też uznać za symptom inflacji prowadzący do wzrostu stóp procentowych…
… handlowy ma prawo zaciągnąć kredyt w banku centralnym. Zaciągnięcie pożyczki polega na sprzedaży bankowi centralnemu weksli handlowych wykupionych od klientów. Sprzedaż następuje według określonej ceny, którą jest stopa redyskontowa. Bank centralny po określonej cenie przejmuje od banków handlowych wierzytelność wobec dłużnika wekslowego. Im bardziej odległy okres wykupu weksla, tym jego oprocentowanie…
… do weksla. Rodzaje tych walorów są bardzo różne w poszczególnych krajach. W wielu krajach do operacji redyskontowych zalicza się np. sprzedaż weksli skarbowych bankowi centralnemu z portfela banków komercyjnych.
Wysokość stopy redyskontowej ma wpływ na wysokość kredytów zaciąganych przez te ostatnie. Jej wzrost zmniejsza liczbę redyskontowanych weksli. Po prostu, bankom komercyjnym nie opłaca się wyzbywać…
…, Postautomation, Telematik
•Turbinen: Windkraft, Dampf- und Gasturbinen
•Generatoren
•Schienenfahrzeuge wie den ICE, U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen
•Sicherheitstechnik: Brandmeldetechnik, Einbruchmeldetechnik, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Feuerlöschtechnik
München ist Sitz des Bayerischen Rundfunks, der Programmdirektion des ARD-Gemeinschaftsprogramms Das Erste und des ZDF-Landesstudios Bayern. Ferner gibt es in München und im direkten Umland zahlreiche private Fernseh- und Hörfunkanbieter wie ProSiebenSat.1 Media (ProSieben, Sat1, kabel eins), Tele München Gruppe, Sport 1, Sky Deutschland, München TV. Zwei landesweite Privatradiostationen haben in München ihren Sitz: Antenne Bayern und egoFM. Der wohl bekannteste Sportverein Münchens ist der mehrfache Deutsche Meister FC Bayern München, der…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz