Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 40

Ekonomika turystyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Seweryn
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 6524

z obsługą ruchu turystycznego (podaż), jak i sferą konsumpcji turystycznej (popyt). Cel: ustalenie za pomocą...

Ekonomia Mikro - Test

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1806

Jeśli dochodowa elastyczność na dane dobro Edp = 0,7, to popyt zmienia się: a) w odwrotnym kierunku niż dochód, b...

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Zadania publiczne zwane zadaniami użyteczności publicznej jest uzasadnione poprzez: powstawanie...

Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

na stawki płac, akceptując je, jako dane, ukształtowane przez rynek na podstawie gry popytu i podaży płacy...

Marketing - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1883

zaoferowanych na danym rynku do sprzedaży PRAWO POPYTU I PODAŻY Prawo popytu - im wyższa cena danego produktu...

Produkcja globalna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2030

w której pracownik nie jest w stanie znaleźć pracy za aprobowaną płacę Popyt na pracę = podaż pracy przy poziomie...

Pojęcia na egzamin - przepisy prawa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Adam Włodarczyk
 • Weterynaria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

VAT od wartości dodanej; permanentny niedobór-popyt>podaż; ceteris paribus-wszystko inne takie samo...