Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 39

Planowanie finansowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

zamierzony cel. Jego przedmiotem może być „interes do zrobienia”, „przedsięwzięcie”, „zadanie”. Biznes plan...

Ściaga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

. Czyli wielkość popytu = wielkość podaży. Na rynku takim nie występują nadwyżki ani niedobory towarów...

Organizacja i analiza rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

) podaży i popytem. Inform. też o stanie równowagi rynk. pomiędzy producent. a konsumentem. Zadania funkcji...

Polityka fiskalna - Budżet

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

budżetowego. Państwo działające za pośrednictwem narzędzi fiskalnych wpływa na popyt lub podaż na makrorynku...

Makroekonomia - megapack, dr Kieniewicz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 7189
Wyświetleń: 21581

na stronę popytową (popyt zmienia się w krótkim czasie, podaż w długim) Skrajni Keynesiści - (ortodoksyjni...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

na zmianę popytu na siłę roboczą. Na rynku pracy można wyodrębnić: elastyczność czasu pracy, elastyczność...

Pytania problemowe z ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

określonego dobra. W przeciwieństwie do prawa popytu, prawo podaży zwraca uwagę na dodatnią zależność...

Mikroekonomia - definicje ekonomii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

PRZEDSTAWIAMY JAKO PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ POPYTU W LEWO ELASTYCZNOŚĆ POPYTU: Pojęcie służące mierzeniu siły z jaką...