Elastyczność popytu dochodowa - strona 62

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

- wzrasta popyt na towary i usługi a producenci nie są w stanie w szybkim czasie powiększyć sprzedaży...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8029

samorządowych; elastyczność- podatek powinien reagować na zmieniające się procesy i zdarzenia gospodarcze...

Mikroekonomia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

równowagi. Elastyczność popytu. Elastyczność podaży. Giętkość cen. Popyt. Teoria wyboru konsumenckiego...

Ceny w transporcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

elastyczność popytu, sytuacja konkurencyjna na rynku, stopień integracji państwa) w skali mikro (poziomu kosztu...

Ekonomia - zagadnienia

 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

okresem jest rok), najczęściej spowodowany tym, że globalny popyty w gospodarce przewyższa podaż. Inflację...

Finanse-podatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

skłonności do inwestowania. Niektóre podatki obniżają popyt na towary i usługi i zmuszają jednostki...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

rolne (niska elastyczność popytu względem ceny i dochodu) określone rozmiary potrzeb żywnościowych...

Makroekonomia - wykład 6, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

przy maxymalnym wykorzystaniu czynników,a nie przy osiągnięciu Potential Output. Dostosowanie char. Dochodowy...