Elastyczność popytu dochodowa - strona 52

Wykłady PP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

równa się strumieniowi pieniądza wracającego z obiegu do emitenta. Wykład 2 TEORIE DOTYCZACE POPYTU...

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

nieelastyczny- popyt spada (wzrasta) w mniejszym stopniu niż wzrasta (spada) cena. Elastyczność dochodowa mierzy...

Rynek2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1302

krzywą popytu rynkowego. Przyjrzyjmy się zatem tym efektom dokładniej Efekt dochodowy zmiany ceny...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2562

wartości dodanej w gospodarce w danym okresie; - od strony dochodowej: suma dochodów wszystkich podmiotów...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4802

, im większy popyt tym większa cena, im mniejszy popyt tym niższa cena- giętkość cen wzgl. Popytu ELASTYCZNOŚĆ...

Szoki w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5166
Wyświetleń: 15127

popytowe): Nieoczekiwane zakłócenie po stronie popytu globalnego, wywołane zdarzeniem innym niż zmiana...

Mikroekonomia - wykład 5 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

elastyczności popytu na wahania ceny i ilości równowagi. Przy założeniu, że linia podaży przesuwa się z s do sp...

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 6979

co nie jest słuszne. Bo Marshall jako pierwszy wprowadził pojęcie cenowej elastyczności popytu jako stopnia reakcji...

Pytania na egzamin mechanizm rynkowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2184

PYTANIA TESTOWE - Mechanizm rynkowy        1. Czynnikiem wpływającym na wielkość popytu na dane...