Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Siły wytwórcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Siły wytwórcze - strona 1

Fragment notatki:

TEST 4 Siły wytwórcze to: kapitał
postęp techniczny i społeczny sposoby i środki oddziaływania na przyrodę Popyt elastyczny to: występuje, gdy dane dobro nie ma substytutów
popyt reaguje na względną zmianę ceny przy rosnących dochodach względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny Towar to : każde dobro zaspokajające ludzkie potrzeby
każdy produkt pracy ludzkiej produkt przeznaczony na wymianę W gospodarce naturalnej pieniądz: warunkuje procesy wymiany jest zbędny ma postać dobra konsumpcyjnego
Akumulacja: w skali makro- część dochodu narodowego przeznaczona jest na przyrost konsumpcji w skali makro- na przyrost majątku narodowego odzwierciedla wartość zużytych środków w pracy w skali mikro i makro
Stopa zysku to: stosunek utargu do poniesionych kosztów
stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych w warunkach konkurencji doskonałej występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego poziomu Dobra substytucyjne A i B to (masło lub margaryna): dobra wzajemnie się uzupełniają gdy cena A rośnie to popyt na B rośnie gdy cena A rośnie to popyt B maleje
TEST 5 Towar to : każde dobro ekonomiczne kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej każdy produkt o wartości użytkowej Swobodny dopływ kapitału i siły roboczej do każdej dziedziny gospodarki w warunkach wolnej konkurencji prowadzi do: wzrostu zatrudnienia
wzrostu stopy amortyzacji kształtowania się przeciętnej stopy zysku Reprodukcja rozszerzona to: prawo ekonomiczne dostające w każdym okresie czas
następuje przepadanie majątku przy wzroście konsumpcji w skali mikro- nie cały zysk jest konsumowany Podział pracy to: zjawisko ekonomiczne związane ze sprawiedliwym podziałem PNN proces polegający na tym, że po poszczególne jednostki specjalizują się w pewnych rodzajach pracy procesy polegające na podziale wg zasady „każdemu wg wkładu pracy”
Tzw. ekonomia normatywna: Formułuje sądy wartościujące np. jaki powinien być poziom dochodów opisuje zjawiska gospodarcze
zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych
Stopa zysku: rośnie zawsze gdy rośnie masa zysku to relacja zysku do całego włożonego kapitału

(…)

… ekonomicznych
Stopa zysku:
rośnie zawsze gdy rośnie masa zysku
to relacja zysku do całego włożonego kapitału
to różnica utargu i kosztów wytwarzania
Wskaźnik elastyczności popytu- popyt jest konsekwentnie:
sztywny
nieelastyczny
elastyczny

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz