Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Siły wytwórcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Siły wytwórcze - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 2 1 .Siły wytwórcze to: A/ kapitał B/ postęp techniczny i społeczny * C/ sposoby i środki oddziaływania na przyrodę 2. Popyt elastyczny to: A/ występuje, gdy dane dobro nie ma substytutów B/ popyt reaguje na względną zmianę ceny przy rosnących dochodach C/ względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny 3. Towar to: AJ każde dobro zaspokajające ludzkie potrzeby ) B/ każdy produkt pracy ludzkiej C/ produkt przeznaczony na wymianę 4. W gospodarce naturalnej pieniądz: A/ warunkuje procesy wymiany B/jest zbędny C/ ma postać dobra konsumpcyjnego 5. Akumulacja: A/ w skali makro część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost konsumpcji B/ w skali makro- część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost majątku narodowego C/ odzwierciedla wartość zużytych środków pracy w skali mikro- i makro- 6. Stopa zysku, to: A/ stosunek utargu do podniesionych kosztów B/ stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych C/ w warunkach konkurencji występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego poziomu 7. Dobra substytucyjne A i B, to: A/ dobra wzajemne się uzupełniające B/ gdy cena A rośnie, to popyt na B rośnie C/ cena A rośnie, to popyt na B maleje 8. Podstawowe warunki modelu konkurencji doskonałej 9. Krzywa transformacji. Klucz: 1C, 2C, 3C, 4B, 5B, 6B, 7B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz