Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Akumulacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Akumulacja - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 19 1. Siły wytwórcze to: A/ kapitał B/ postęp techniczny i społeczny C/sposoby i środki oddziaływania człowieka na przyrodę 2. Popyt elastyczny to: A/ występuje, gdy dane dobro nie ma substytutów B/ popyt nie reaguje na względną zmianę ceny przy rosnących dochodach C/ względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny 3. Produkt globalny to: A/ strumień produktów finalnych wytworzonych w skali makro-B/ globalna podaż usług produkcyjnych 4. Towar to: 1 A/ każde dobro zaspokajające ludzkie potrzeby 1 B/ każdy produkt pracy ludzkiej C/ produkt przeznaczony na wymianę 5. W gospodarce naturalnej pieniądz: A/ warunkuje procesy wymiany B/jest zbędny C/ ma postać dobra konsumpcyjnego 6. Dochód narodowy brutto: A/ wartość nowo wytworzona w skah makro- B/ wartość wytworzona w skali makro- pomniejszona o wartości zużytych przedmiotów pracy C/ produkt globalny pomniejszony o wartości zużytych środków pracy 7. Akumulacja: A/ w skali makro- część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost konsumpcji B/ w skali makro- część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost majątku narodowego C/ odzwierciedla wartość zużytych środków pracy w skali makro- i mikro- 8. Proliferacja produktów to: A/ wielka liczba odmian tego samego produktu B/ wielka liczba odmian sposobów produkcji danego dobra C/ ujemny skutek monopolizacji gospodarki 9. Stopa zysku: A/ stosunek utargu do podniesionych zysków* B/ stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych C/ w warunkach konkurencji występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego poziomu 10. Dobra substytucyjne A i B, to: A/ dobra wzajemnie się uzupełniające B/ gdy cena A rośnie, to popyt B rośnie C/ gdy cena A rośnie, to popyt Bmaleje 11. Podstawowe warunki modelu konkurencji doskonałej. 12. Uzasadnij krótko twierdzenie: konkurencja jest motorem postępu. Klucz: 1C, 2C, 3B, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9B, 10B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz