Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Stopa zysku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Stopa zysku  - strona 1

Fragment notatki:

TEST 6 Siły wytwórcze to: kapitał
postęp techniczny i społeczny sposoby i środki oddziaływania człowieka na przyrodę Akumulacja (skala mikro) to: kapitalistyczny zysk pomniejszono zysk
to środki na odtworzenie kapitału to środki na powiększenie kapitału W warunkach reprodukcji prostej występuje: przejadanie majątku odtworzenie funkcjonującego kapitału koncentracja kapitału
Stopa zysku to: stosunek zysku do włożonego kapitału przychód pomniejszony o dochody
stosunek zaangażowanego kapitału do utargu
Ewolucja pieniądza polega m.in. na: jego materializacji jego dematerializacji związaniu jego emisji z zasobami zasobów szlachetnych
Efekt substytucyjny zmiany ceny dobra X polega na tym, że: przy obniżce jego ceny (cetens panbus) aż spada
przy wzroście jego ceny (centns pan.) ... paradoksalnie jego popyt przy obniżce jego ceny (ceteris paribus) staje się ono względnie tańsze i konsumenci mogą zastąpić nim inne dobra Gospodarka rynkowa to: produkcja na sprzedaż produkcja uregulowania mechanizmem popytu i podaży produkcja dla określonego odbiorcy
TEST 7 Dobra wolne to: towary występujące powszechnie i bezpłatnie na rynku
przedmiot badań ekonomii dobra występujące w przyrodzie nie wymagające pracy ludzkiej W warunkach konkurencji doskonałej: decyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym interesie ograniczone jedynie siłami podażu i popytu wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytu
działanie rynku podlega stymulacji
Przy popycie doskonale sztywnym: popyt nie reaguje na zmiany ceny popyt kształtuje się dowolnie przy danej ocenie
występuje dla dóbr luksusowych
Cena równowagi rynkowej: w ujęciu exante występuje zawsze
wyznaczona jest przez przecięcia się krzywych dochodu i popytu co do tendencji- rezultat działania mechanizmu rynkowego Dobro A i B są względem siebie komplementarne bo: cena A rośnie to popyt n B rośnie cena A maleje to popyt na B rośnie cena A maleje to popyt na B maleje
Ekonomiczne zagadnienie można określić następująco: obniżanie kosztów wytwarzania rozdział ograniczonych środków w między współzawodniczące cele zwiększenie produkcji z okresu na okres
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz