Elastyczność popytu dochodowa - strona 51

Zakupy rządowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

Zakupy rządowe We współczesnej gospodarce rynkowej znaczną częścią ogólnego popytu stanowią zakupy...

Strategia cen - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ratajczak-Mrozek
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

DECYZJI DOTYCZĄCYCH CENY * popyt (bieżący i potencjalny) * elastyczność cenowa popytu * koszty * docelowy...

Biznes plan - przedsiębiorstwo System

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

w nim jak i prognozę popytu na produkty firmy. Rozdział IV to krótka charakterystyka konkurentów firmy. W rozdziale V...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

dochodowi realnemu Y i stopie procentowej r. Wzrost dochodu realnego prowadzi do wzrostu popytu na realne...

Inwestycje i oszczędności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

działają mnożnikowo na dochód narodowy. Wzrost inwestycji pociąga za sobą zmiany popytu konsumpcyjnego...

Zasady podatkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1512

polityczne) zasada elastyczności … podatek powinien reagować na zmieniające się procesy zdarzenia gospodarcze...