Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 74

Mikroekonomia - ogół zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2954

na pokrywaniu wydatków z własnych przychodów; nazywane jest to twardym budżetem (finansowaniem) przedsiębiorstw...

ŚRODKI TRWAŁE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

amortyzacyjny obciąża koszty i w tym samym stopniu pomniejsza wartość przychodu, liczonego dla celów...

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2583

krzywa popytu firmy jest zależna od postępowania rywali na rynku. Każde przedsiębiorstwo poprzez...

Mikroekonomia - korzyści skali

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1519

czynnika  PRZYCHODY ZE SKALI (RETURNS TO SCALE)  odnoszą się do elastyczności funkcji produkcji względem...