Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 38

System podatkowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Małgorzata Dolata
 • System podatkowy
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2912

dochodzie, podstawą opodatkowania stanowi pochód po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów, tzw. kosztów...

Cechy gospodarki rynkowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

są przychody (utargi) z tych czyn­ników. Znając te utargi możemy obliczyć dochody ludzi. Podział dochodów...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

szacunki, popyt na kawę określonej marki jest wysoko nieelastyczny. Jak reagują przychody hurtowni kawy...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

z górnym pułapem cen wprowadzić kwotowy system ograniczeń (kartki). ELASTYCZNOŚĆ POPYTU Elastyczność cenowa...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

z górnym pułapem cen wprowadzić kwotowy system ograniczeń (kartki). ELASTYCZNOŚĆ POPYTU Elastyczność cenowa...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

z górnym pułapem cen wprowadzić kwotowy system ograniczeń (kartki). ELASTYCZNOŚĆ POPYTU Elastyczność cenowa...