Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 39

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

to konkurent, w sensie ilości dóbr, z wytworzenia których trzeba zrezygnować. 36.Zysk nadwyżka przychodów...

Tematy zaliczeniowe + odpowiedzi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

. -Koszty zależne (istotne) - przyszłe koszty (lecz także przychody), które zmieniają się wraz z podjęciem...

Planowanie finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

i w źródłach jego finansowania. Ustalenie planowanych kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego. Zmiany...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

przez przedsiębiorstwo zyski (lub straty). W analizie przyczynowej można także wziąć pod uwagę strukturę przychodów...

Rynki przedsiębiorstw przemysłowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

zmianę popytu, z brakiem elastyczności mamy do czynienia wówczas, jeżeli popyt jest niewrażliwy na zmiany...