Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 37

Plan marketingowy firmy budowlanej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

do roku poprzedniego. Zasadniczy wpływ na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży miał spadek popytu na roboty...

Mikroekonomia - funkcja produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2576

/dK * K/TPP Elastyczność produkcji względem (skali) nakładów (elastyczność przychodów ze skali...

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2954

części dochodów i przychodów przedsiębiorstwa na ustalone cele. PIERWOTNY DOCHÓD - dochód z działalności...

Zasady podatkowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

przychodowe (od przychodów) - np. podatek rolny. Leśny Są cenotwórcze (wkalkulowane w cenę), płaci...

Monopolistyczne różnicowanie ceny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

w różnych ilościach i po różnych cenach. Wtedy możemy zapisać dwie funkcje przychodu całkowitego. Pamiętając...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

. Elastyczność POPYTU : E= % zmiana wielkości popytu / % zmiana wielkości czynnika wpływającego na popyt Cenowa...

Teorie popytu na pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

synchronizacji wpływów (przychodów) i wydatków w czasie i w przestrzeni. Ludzie i przedsiębiorstwa zgłaszają...