Elastyczność popytu a przychody przedsiębiorstw - strona 26

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

równowagi rynkowej. Elastyczność popytu i podaży 1)Siłę reakcji popytu na zmianę ceny mierzymy za pomocą...

Cena - pojęcie i funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

do rozmiarów podaży jaką producenci są skłonni zaoferować przy tej cenie. 10. Cenowa elastyczność popytu...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

to konkurent, w sensie ilości dóbr, z wytworzenia których trzeba zrezygnować. 36.Zysk nadwyżka przychodów...

Elastyczność - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bogusław Roman Gulski
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

elastyczność. Elastyczność - odpowiedzią przedsiębiorstwa na niepewność związaną z fluktuacją popytu...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW. Pierwsza grupa klasyfikacyjna obejmuje finanse (przychody i wydatki...

Rynek pracy 2 - Monopson

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2975

zatrudnienie, przy której krańcowy koszt ostatniej jednostki pracy jest równy krańcowemu przychodowi uzyskanemu...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

w celu uzyskania przychodów ze sprzedaży. Koszty księgowe są ujmowane w ewidencji przedsiębiorstw zgodnie...