Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 74

Koszty produkcji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1526

. Monopol przejściowy występuje wówczas, gdy podaż jakiegoś dobra lub usługi jest ograniczona do jednego...

PKB,PNB

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

innym ze zużyte do produkcji/składowania dobra Pomiar PKB: produkcja /wydatki/dochody PNB - wartość dóbr...

Monopol - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2471

. Całkowite koszty wytwarzania wynoszą 6000 zł. Prosta elastyczność cenowa popytu na szkła powiększające...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5474

na dobra przemysłowe (elastyczność cenowa i dochodowa jest zróżnicowana) Brak substytutów w przypadku dóbr...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4494

przez społeczeństwo i ze niska elastyczność pieniądza i dóbr realnych spowoduje że odłożony majątek można utrzymywać...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2961

tożsamości. typ relacji między pracownikami a pracodawcą; relacje między pracownikami; dobra atmosfera...