Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 73

SKALE EKWIWALENTNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

gospodarstwa domowego Popyt może być wyrażany jako udział wydatków na dane dobro (dobra) w wydatkach ogółem...

Inflacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Bryła
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

)*ui0*100], gdzie ci0 - cena dobra i w okresie t0; ci1 - cena dobra i w okresie t1; ui0 -waga przypisana...

Integracja- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1022

celnych w stosunku do krajów trzecich. Cła, które nakłada każde państwo członkowskie na dobra i usług...

Handel zagraniczny - kurs walutowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3437

różnicują obniżki cen w zależności od struktury rynków i przewidywanej elastyczności cenowej. Często...

Kurs walutowy - rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

różnicują obniżki cen w zależności od struktury rynków i przewidywanej elastyczności cenowej. Często...

Ekonomia ściąga

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1862

Opisz w sposób algebraiczny równowagę makroekonomiczną na rynku dóbr i usług pieniężnych. Y=C+I+G...

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 3129

. Czynniki demograficzne pozwalają przede wszystkim na oszacowanie wielkości i struktury popytu na dobra...

Metody ustalenia cen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2772

popytu czy też cenowe posunięcia konkurentów    Nie jest możliwy sukces rynkowy firmy w długim okresie...