PKB,PNB

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PKB,PNB  - strona 1 PKB,PNB  - strona 2

Fragment notatki:

Realny PKB - suma wartości produkcji i uwzględnienie zmian cen Długookresowa ścieżka wzrostu : Ludność/kapitał/postęp techniczny Długookresowy model: -elastyczne ceny -PKB - potencjalne -cena= PKB x AD -produkcja- kapitał/cena -popyt - poziom cen AD+ ~ P- Kompletny model: -sztywne ceny -spadek wydatków, spontaniczne zmiany, Rezerwy Federalne -ceny się dostosowują -produkcja - AD x Cena AD = Y PKB = konsumpcja Y= C +I +G +X I netto = I brutto - amortyzacja Realny PKB mierzony w towarach, suma realnych C, I, G, X, fizyczna wielkość produkcji Nominalny PKB mierzony w USD Potencjalny PKB produkt realny, po wyeliminowaniu fluktuacji Wartość dodana - różnica między przychodem ze sprzedaży, a sumą jaką musi zapłacić innym ze zużyte do produkcji/składowania dobra Pomiar PKB : produkcja /wydatki/dochody PNB - wartość dóbr wyprodukowanych tylko przez obywateli PKB /państwa PNN - dochód narodowy - PNB - amortyzacja Gospodarka zamknięta, bez G Wydatki na PKB= C + I Dochód narodowy = C + S Wydatki na PKB = Doc hód narodowy C+ I= C+ S = I = S Gospodarka otwarta, z G Sp= (Y+ V+ F+ N- T) - C Sg= (T- F- N)- G Sr= -X- V Sp+ Sg+ Sr= Y- C- G- X Y- C- G- X = I Sp+ Sg+ Sr= I S i zmiany aktywów Sg= -(ΔM+ ΔB) Sp= I+ ΔM+ ΔBp Sr= ΔBr Przesuwanie krzywej AD - polityka wydatko w/podatkow G - spontaniczne zmiany C i I - zmiany w eksporcie - szok cenowy (po krzywej) Funkcja konsumpcji: Y= C+ I+ G+ X C = Co+ KSK(Y -NT) Przykłady: -YD=-E=-AD=-Y tn+=-Yd=-C=-AD=-Y Kąt się zmienia -KSI - KSK(1-tn)-KSI -Z=+X=+AD=+Y C w krótkim okresie: Zależy od KSK, skłonność do inwestycji, Yd, relacji cen do oczekiwanych, bogactwa Yd = Y - T + B Pieniądz Keynes: -popyt transakcyjny-posiadanie pieniadza w celu dokonywania transakcji handlowych -popyt przezornosciowy-niepewnosc przyszłych wydatkow/dochodow i dazenie do bezpieczeństwa -popyt spekulacyjny-dazenie do pieniadza mającego przynieść zysk w przyszłości -popyt portfelowy-sklonnosc do posiadania w niechęci do podejmowania ryzyka Mierniki cen: - indeksy cen a) indeks cen dobr konsumpcyjnych przeciętny poziom cen koszyka dóbr i usług nabywanych regularnie i konsumowanych przez typową miejską rodzinę b) indeks cen dóbr produkcyjnych średnią ważoną cen surowców i półproduktów liczoną w stosunku do poziomu

(…)

… konsumpcyjnych przeciętny poziom cen koszyka dóbr i usług nabywanych regularnie i konsumowanych przez typową miejską rodzinę
b) indeks cen dóbr produkcyjnych średnią ważoną cen surowców i półproduktów liczoną w stosunku do poziomu cen w roku bazowym
-deflator PKB miara wzrostu ogólnego poziomu cen (inflacji) w okresie od roku, z którego pochodzą ceny służące jako podstawa do obliczeń realnego PNB do roku bieżące. Realny/nominalny
Wytrącanie gospodarki ze wzrostu:
-Polityka podatków/wydatków G
-spontaniczne zmiany C i I
-zmiany w E
-zmiany poziomu cen
Podaż pieniądza:
-kupowanie/sprzedaż obligacji -realizowana polityka monetarna na ceny i rozmiary kredytow-stopa redyskontowa, stopa rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku -> podaż kredytów
Pomiar PKB:
Produkcja
obliczenie wartości dodanej produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz