Produkt krajowy brutto - Produkt narodowy brutto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt krajowy brutto - Produkt narodowy brutto  - strona 1 Produkt krajowy brutto - Produkt narodowy brutto  - strona 2 Produkt krajowy brutto - Produkt narodowy brutto  - strona 3

Fragment notatki:

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 20.12.2009 PKB = dochód narodowy
PKB = pieniężna (nominalna) wartość (nowo) wytworzonych na terenie danego kraju dóbr i usług finalnych w określonym czasie
3 metody szacowania dochodu narodowego Ruch okrężny w gospodarce i wydatki
(1) Produkcja (Przedsiębiorstwo)
(2) dochody (3) wydatki Gospodarstwo domowe Metody szacowania dochodu narodowego
1) Polityka od strony produktu
Wartość dodana brutto w cenach producenta Plus podatki pośrednie Minus dotacje do produkcji
PKB ( w cenach rynkowych)
2) podejście od strony dochodu
3) podejście od strony wydatków
Konsumpcja (C)
Zakupy (G)
Inwestycje (I)
Eksport (X) Minus import
Rozbieżności statystyczne
PKB (w cenach rynkowych)
PKB jako suma wydatków
- eksport netto
- zakupy rządowe dóbr i usług
- inwestycje brutto
- konsumpcja dóbr trwałego użytku
- konsumpcja dóbr nietrwałych i usług
Od PKB do dochodu narodowego brutto Plus dochody netto z zagranicy
Produkt narodowy brutto (PNB) Minus amortyzacja (zużycie kapitału)
Produkt narodowy netto (PNN)
PNN w cenach rynkowych Minus podatki Plus subsydia
Dochód narodowy (PNN w cenach czynników produkcji)
Problem wielokrotnego liczenia
Przedsiębiorstwa kupują surowce i półprodukty od innych przedsiębiorstw
- dobra finalne
- dobra pośrednie (zużywają się w 1 cyklu produkcji)
- wartość dodana
Oszczędności S = Y - C
Y = C + I
S = I
Zapasy w rachunku PKB
Przedsiębiorstwa nie sprzedają wszystkich dóbr, które wytworzyły
zapasy = inwestycje w majątek obrotowy
Model gospodarki zamkniętej z udziałem państwa
- dochody budżetu państwa
- wydatki budżetu państwa
- cena płacona przez nabywcę różni się od zapłaty otrzymanej przez dostawcę nazywa się klinem podatkowym
PKB w cenach rynkowych: PKB CR = C + I + G
PKB w cenach czynników produkcji PKB CCP = C + I + G - T e + Ds.
Rozporządzalny dochód osobisty RDO = Y + B - T D Oszczędności : S = (Y + B - T D ) - C
Równość dopływów i odpływów C + S - B + T D = Y = C + G - T e S + T D + T e = I + G +B
Nadwyżka finansowa sektora prywatnego skompensowana deficytem budżetowym państwa
S - I = G + B - T D - T e Model gospodarki otwartej z udziałem państwa


(…)

… - I = G + B - TD - Te Model gospodarki otwartej z udziałem państwa
- eksport
- import
- saldo handlu zagranicznego X = Ex - Im
PKB w cenach rynkowych PKBCR = C + I + G + Ex - Im
PKB w cenach czynników produktu PKBCCP = C + I + G + Ex - Im - Te Równość odpływów i dopływów
S + TD +Te + Im = I + G + B + Ex
Nadwyżka finansowa sektora prywatnego skompensowanego deficytem budżetowym państwa i deficytem handlowym z zagranicą i w obrotach handlowych z krajem
S - I = (G + B - TD - Te) + X
Konsekwencje zagranicznej własności czynników produkcji - dochody netto z własności zagranicą Konsekwencje zużycia majątku trwałego
- fizycznego
- ekonomicznego
Wpływ zmian cen na wartość PKB
- nominalny i realny
- ceny bieżące
- ceny stałe
- deflator PKB
Konsekwencje zróżnicowania państwa pod względem liczby mieszkańców - PKB per capita
PKB per capita wg parytetu siły nabywczej

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz