Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy - strona 1 Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy - strona 2 Wykład - Produkt globalny i dochód narodowy - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Katarzyna Nagel
Wykład 2
Produkt globalny i dochód narodowy
Działalność gospodarczą w państwie można mierzyć poprzez:
wartość wytworzonych dóbr w gospodarce krajowej;
poziom dochodów czynników produkcji;
wartość wydatków na dobra i usługi.
W ujęciu gospodarczym działalność gospodarczą wyraża PKB (Produkt Krajowy Brutto).
PKB jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki produkcji zlokalizowane na terytorium danego kraju bez względu, kto jest ich właścicielem.
PKB jest miernikiem wartości produkcji wytworzonej tylko przez gospodarkę krajową, przez rodzimych producentów. Nie ujmuje się w tej definicji powiązań z zagranicą. Te powiązania ujmuje się w definicji Produktu Narodowego Brutto.
PKB może być wyrażony w cenach rynkowych lub w cenach czynników wytwórczych. Różnica pomiędzy tymi kategoriami jest taka, że:
PKB - w cenach rynkowych
PKB* - w cenach czynników wytwórczych
W pierwszym ujmuje się podatki pośrednie w drugim* pomija:
PKB* = PKB - Tp
W przypadku podatków pośrednich podmiot, na który ten podatek nałożono, przerzuca go na inne osoby (np. VAT).
Podatek bezpośredni płaci podmiot, na który ten obowiązek został nałożony (np. podatek od dochodu).
PKB = C + I + G
gdzie: C - wydatki na dobra i usługi konsumpcyjne ponoszone przez gospodarstwa domowe
I - wydatki na dobra inwestycyjne i usługi ponoszone przez przedsiębiorstwa (wszystkie)
G - wydatki na dobra i usługi ponoszone z budżetu państwa
PKB* = C + I + G - Tp
gdzie: Tp - podatki pośrednie
PKB - wyrażone w ujęciu dochodowym, uwzględniający wszystkie dochody czynników produkcji
PKB*  Y gdzie: Y - dochód narodowy
Rozporządzalne dochody osobiste (RDO)
RDO = Y - (Td + B + NX + Yx)
gdzie: Td - podatki bezpośrednie
B - transfery na cele społeczne i socjalne
NX - dochody związane z handlem zagranicznym (wartość eksportu netto); różnica między wpływami z eksportu a wydatkami na import
Yx - powiązania z zagranicą; przepływ netto środków finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poza granicami kraju
PNB - Am = PNN - w cenach rynkowych
PNN* - w cenach czynników produkcji
gdzie:
Am - amortyzacja techniczno-ekonomiczna, zużycie np. budynków
PNN i T ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz