Wykład - Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe  - strona 1 Wykład - Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe  - strona 2 Wykład - Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe  - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 3
Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe (majątkowe) od osób fizycznych i prawnych
Podatki pośrednie; VAT, akcyza
Pojęcia związane z gospodarką otwartą:
Konsumpcja; wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług.
Oszczędności; dochód jaki pozostaje gospodarstwom domowym po opłaceniu konsumpcji i podatków przeznaczony na konsumpcję w przyszłości.
Inwestycje; wydatki na zakup dóbr i usług kapitałowych.
Wydatki rządowe; wydatki państwa na zakup dóbr i usług (bez transferów)
Pojęcia związane z resztą świata:
sprzedaż produktów za granica (eksport) i zakup produktów z zagranicy (import)
Eksport netto (NX)=eksport-import
inwestycje zagraniczne przyjmowane kredyty zagraniczne zaciągane (=import oszczędności z zagranicy) oraz inwestycje zagraniczne dokonywane i udzielane kredyty zagraniczne (=eksport oszczędności)
PKB; rynkowa wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wyprodukowanych przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju w danym okresie czasu.
rynkowa wartość...
agregacja w jednostkach naturalnych nie jest możliwa
„wspólny mianownik”- ceny rynkowe
...wszystkich...
zasadniczo cała produkcja
Wyjątki:
dobra i usługi wytworzone na własny użytek
szara strefa
dobra i usługi, nielegalne
...finalnych...
wyłącznie dobra kupowane przez ostatecznego odbiorcę
powód- w dobrach finalnych zawarta wartość dóbr pośrednich
wartość dobra finalnego= suma wartości dodanej w poszczególnych fazach produkcji
przykład: album „Malarstwo w zbiorach muzeów w Florencji” - 300PLN w EMPIKu
...dóbr i usług...
PKB uwzględnia zarówno dobra jak i usługi.
sektorowa struktura PKB:
udział w PKB rolnictwa, przemysłu i usług
...wyprodukowanych...
PKB nie obejmuje transakcji na rynku wtórnym (może jednak obejmować usługę związaną z transakcją
...na terenie kraju...
narodowość producenta nie jest istotna
...w danym czasie
najczęściej jeden rok
Mierzenie PKB:
PKB jako suma wydatków
wartość wydatków na wyprodukowane w ciągu roku dobra finalne zakupione przez konsumentów, przedsiębiorstwa, państwo (władza publiczna) i zagranica.
Y=C+I+G+NX
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz