Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 47

Inflacja - Deflacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

- indeks cen towarów konsumpcyjnych Pio - cena doba „i” w roku bazowym Pit - cena dobra „i” w roku badanym...

Rynek2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1302

dostosowania. Popyt. Popyt jest wyrazem ujawnionych zamiarów zakupu dobra lub usługi w konkretnych warunkach...

Podstawy marketingu - test - Rynek

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 546
Wyświetleń: 917

Test B: 3. Cenowa elastyczność popytu - informuje o reakcjach popytu na prowadzoną przez firmę...

Finanse międzynarodowe - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

produktów krajowych. Czynniki ograniczające skuteczność dewaluacji: zbyt mała elastyczność cenowa popytu...

Marketing - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1883

jest to zapotrzebowanie na dobra i usługi poparte posiadanymi środkami finansowymi Podaż jest to ilość dóbr i usług...