Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 33

Ekonomia menedżerska - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 7966

, zawodność rynku i regulacja, monopol jako przyczyna zawodności rynku, analiza kosztów i korzyści a dobra...

Ekonomia menadżerska - test

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1211

) Elastyczność cenowa popytu mierzy siłę reakcji wielkości popytu danego dobra na zmiany ceny tego dobra. d...

POLITYKA HANDLOWA - cła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1834

elastyczność popytu na dane dobro za granicą;  stosunkowo niewielkie cenowe elastyczności podaży i popytu...

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

go sprzedawać tylko po niższej cenie; nabywcy muszą się dzielić na grupy o różnej elastyczności cenowej popytu...

Polityki kształtujące ceny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Romuald Kudliński
 • Polityka cenowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

ze względu na kryteria cenowe również można segmentować wg: Poziomu cenowej elastyczności popytu Szybkości...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

ekwiwalentu (np. w postaci pieniądza) Popyt potencjalny – oznacza pragnienie nabycia dobra nie poparte...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

ekwiwalentu (np. w postaci pieniądza) Popyt potencjalny – oznacza pragnienie nabycia dobra nie poparte...