Rynek, popyt i podaż - Paradoks Giffena

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek, popyt i podaż - Paradoks Giffena - strona 1 Rynek, popyt i podaż - Paradoks Giffena - strona 2 Rynek, popyt i podaż - Paradoks Giffena - strona 3

Fragment notatki:

II. RYNEK, POPYT I PODAŻ Rynek  – zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w  procesie wymiany dóbr i usług. To proces wymiany informacji między kupującymi  i sprzedającymi.  Warunkiem istnienia rynku jest swoboda kształtowania cen. Konkurencja  – istotny element procesy rynkowego. To proces rywalizacji, w trakcie którego  uczestnicy rynku dążą do uzyskania lepszej pozycji w stosunku do rywali. Nie zachodzi między  kupującymi i sprzedającymi, tylko między kupującymi i kupującymi lub sprzedającymi i  sprzedającymi. Kryteria klasyfikacyjne rynku: 1) przestrzeń:     - rynek lokalny - rynek regionalny - rynek krajowy - rynek zagraniczny - rynek międzynarodowy - rynek światowy (globalny) 2) podmiot wymiany:     - rynek dóbr i usług (konsumpcyjnych i produkcyjnych) - rynek pracy - rynek pieniężno kapitałowy 3) relacja między popytem i podażą:     - rynek sprzedawcy (producenta) – na rynku występuje nadwyżka popytu nad podażą - rynek nabywcy (konsumenta) – na rynku występują nadwyżka podaży nad popytem 4) ingerencja państwa w procesy gospodarcze:     - rynek wolny – władza gospodarcza nie sprawuje żadnej kontroli, nie ma ingerencji w ceny] - rynek regulowany – władza gospodarcza prawuje kontrole i ingeruje w ceny 5) ogniwo kanału rynku:     - rynek zbytu - rynek skupu - rynek hurtowy - rynek detaliczny Funkcje rynku: 1) rynek jako instrument wyceny różnych dóbr, usług i zasobów 2) rynek jako podstawowe źródło informacji dla podmiotów gospodarujących o przebiegu  procesów gospodarczych Analiza rynku ze strony konsumenta (analiza popytu): POPYT  (D)    - ilość dobra, jaką zamierzają nabyć konsumenci w określonym czasie i w danym  warunkach rynkowych (głównym warunkiem rynkowym jest cena danego dobra) Determinanty popytu (czynniki wpływające na wzrost popytu): 1) cena danego dobra 2) ceny innych dóbr (substytucyjnych i komplementarnych) 3) dochód konsumenta 4) użyteczność dobra 5) oczekiwania konsumenta 6) moda, gusty i preferencje nabywców 7) czynniki losowe (liczba ludności, wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, warunki  naturalne) P (cena)              D           P1         a1 Krzywa popytu             P2           a2        D’ D”        Q1       Q2          Q (ilość) Prawo popytu: Wraz ze wzrostem ceny wartość popytu maleje. Wraz ze spadkiem ceny wartość popytu rośnie. Odstępstwa od prawa popytu: 1)  paradoks Giffena  – dotyczy dóbr podstawowych (cena i popyt rośnie) 2)  paradoks Velbena  – dotyczy dóbr luksusowych, zamożnych partii społecznych (cena i popyt 

(…)

… popytu, D” – spadek popytu)
Krzywa popytu jest krzywą malejącą, co wywołuje dwa rodzaje elementów:
1) efekt substytucyjny zmiany ceny, który polega na tym, że przy obniżce ceny danego dobra
staje się ono relatywnie tańsze i konsumenci mogą zastąpić nim inne dobra
2) efekt dochodowy zmiany ceny, który sprowadza się do tego, że przy obniżce ceny danego
dobra siła nabywcza konsumentów wzrasta…
… na pióra, gdzie nastąpił wzrost popytu.
Które czynniki mogły spowodować owo przesunięcie:
P
1) spadek cen substytutów piór
D
D’
S
2) spadek cen produktów komplementarnych
3) spadek cen surowców stosowanych do wyrobu piór
4) obniżka podatku VAT
5) spadek dochodów konsumentów
6) reklama piór
Q
Zadanie: Rysunek przedstawia krzywą popytu na wołowinę, gdzie nastąpił wzrost popytu.
Które czynniki mogły spowodować owo przesunięcie:
P
1) spadek ceny wołowiny
D
D’
S
2) spadek dochodów konsumentów
3) wzrost ceny wieprzowiny i baraniny
4) spadek podaży baraniny
Q
Zadanie: Rysunek przedstawia przemieszczenie krzywej podaży namiotów z S do S’. Co to
spowodowało?
P
D
S
1) wdrożenie nowej produkcji namiotów
S’
2) spadek cen uzupełniającego wyposażenia turystycznego
3) wzrost stawek płac w danej firmie
4) wzrost…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz