Eksploracja - strona 8

Brammer, r.2-4.

  • dr Anna Tyszko
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1610

pomocy) [nie zadawać za dużo pytań] Strukturowanie (sformułowanie kontraktu i struktury) Eksploracja...

Procesy globalizacji- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Hanna Maria Dumała
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 945
Wyświetleń: 1113

wolnego rynku(kapitalizm liberalny), eksploracja liberalizmu, koniec epoki protekcjonizmu, państwa...

Budownictwo w epoce brązu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

, oddalonych prac polnych lub eksploracji złóż surowca rzemiennego. Z ta ostatnia czynnością wiążą się ślady...