Eksmisja - strona 5

Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

(policja w przypadku eksmisji) - wierzyciel (z reguły podmiot publiczny - podmiot który jest uprawniony...

Umowe regulujące używanie rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736

powództwo o nakazanie eksmisji -współlokator (A) może takim powództwem wystąpić przeciwko rozwiedzionemu...

Nadużycie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

wg sądów nadużycie prawa własności ), - sąd odmówił wydania krowy od PGR, - sąd odmówił eksmisji...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1813

do wykonania obowiązku, którego nie wypełnił dobrowolnie wykonanie bezpośrednie, np. eksmisja wykonanie...

Prawoznawstwo ćwiczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

niedopełniony obowiązek adresata (np. przymusowa eksmisja lokalu)  Sankcja nieważności – stosuje...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

. sprawa Prokopovich przeciwko Rosji, 2004r. eksmisja ze wspólnego mieszkania kobiety po śmierci partnera...

Podstawy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

na przymuszeniu do wykonania tego, co stanowiło niedopełniony obowiązek adresata (np. przymusowa eksmisja z lokalu...