Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres stosowania egzekucji administracyjnej - strona 1 Zakres stosowania egzekucji administracyjnej - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES STOSOWANIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ - ustawa określa postępowanie wierzycieli w przypadku uchylania się od obowiązków, określa prowadzone przez organy postępowanie i stosowanie środków przymusu oraz zakres udzielania pomocy obcemu państwu. Zakres: a. podmiotowy - Podmioty czynne i bierne . p odmiotów czynn e -podejmują działania zmierzające do zrealizowania środka egzekucyjnego( organy egzekucyjne ). organ rewizyjny - taki organ, który ma tę samą właściwość rzeczową co organ egzekucyjny ale działa na innym terenie i do którego ten organ egzekucyjny zwraca się o wykonanie określonych czynności egzekucyjnych. - pracownik organu egzekucyjnego , który bezpośrednio prowadzi czynności egzekucyjne(czynności procesowe i czynności faktyczne). - organy wojskowe, policji, bezpieczeństwa wewnętrznego czy agencji wywiadu . - Organy te stosować środki egzekucyjne (np. w razie przymusu natychmiastowego), bądź jako orany udzielające pomocy (policja w przypadku eksmisji) - wierzyciel (z reguły podmiot publiczny - podmiot który jest uprawniony do zadania wykonania obowiązku)
podmioty bierne - jest nim ten wobec którego prowadzi się egzekucję czyli zobowiązany . - to albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku, a w przypadku postępowania zabezpieczającego, taka osoba, której zobowiązane nie jest wymagalne lub obowiązek nie został określony, ale zachodzi obawa, że udaremni ona przyszłą egzekucję. Zasadą jest, że środki egzekucyjne stosuje się wobec zobowiązanego. Od tego mogą być wyjątki. Ustawa może zabraniać stosowania niektórych przepisów wobec osób lub środków egzekucyjnych.
b. przedmiotowy - czyli jakie obowiązki mogą podlegać egzekucji administracyjnej. Obowiązki musza mieć charakter publiczno-prawny tzn. musza wynikać ze stosunków administracyjnego i pozostawać w zakresie właściwości rzeczowej organów. Obowiązki nie mające takiego charakteru mogą być wyjątkowo egzekwowane na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
obowiązki o charakterze pieniężnym (zapłacenie pewnej sumy) - mają charakter publiczno-prawny w sytuacji określonej w art2: podatki, oplaty, inne należności, wpłaty na rzecz funduszy celowych, należności pieniężne np. z tytułu zwrotu zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, podatek akcyzowy, podatek od dochodów, majątku, składek ubezpieczeniowych, odsetki od kar, grzywien, administracyjnych kosztów i innych należności, czyli podatki, opłaty, grzywny, wpłaty, odsetki.
obowiązki o charakterze niepieniężnym

(…)

… lub innego zbliżonego organu.
c. wyłączenia - Ustaw przewiduje pewne wyłączenia. Te wyłączenia są z reguły związane z zasadą poszanowania minimum egzystencji poszkodowanego i wyłączenie pewnych dóbr spod egzekucji administracyjnej.
ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO - Każde postępowanie rządzi się swoimi regułami. Dotyczy to też postępowania egzekucyjnego. Każde postępowanie musi przestrzegać reguł z aktów…
… bankowych itp. i niepieniężne - 1) grzywnę w celu przymuszenia, 2) wykonanie zastępcze, 3) odebranie rzeczy ruchomej, 4)odebranie nieruchomości, 5)opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 6) przymus bezpośredni,( najbardziej uciążliwy środek; gdy zobowiązany musi cos wykonać osobiście, gdy w żaden inny sposób nie da się wykonać celu). Nie można stosować środków pieniężnych do niepieniężnych i odwrotnie, chociaż miedzy nimi jest przepływ ( np. obowiązek szkolny dziecka- my jako rodzice nie wykonujemy- dostajemy środek niepieniężny grzywny w postaci przymuszenia -jeżeli nie zapłacimy grzywny wtedy rodzi się obowiązek pieniężny i może być zastosowane np. potracenie z wynagrodzeń za prace).
5. zasada stosowania środków egz prowadzących bezpośrednio do celu - jeżeli jest kilka środków to kierujemy się dwiema…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz