Stadium następujące po przeprowadzeniu egzekucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stadium następujące po przeprowadzeniu egzekucji - strona 1

Fragment notatki:

3. Stadium następujące po przeprowadzeniu egzekucji . NADANIE KLAUZULI O SKIEROWANIE DO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ - To jest czynność organu egzekucyjnego, na która nie służy zażalenie, ponieważ będzie można kwestionować różne nieprawidłowości z tym związane w drodze zarzutu po doręczeniu odpisu tytułu wykonawczego zaopatrzonego w taką klauzulę. Sama klauzula jest czynnością, która nie podlega osobnemu zaskarżeniu, gdyż nadanie klauzul może być niekorzystne tylko dla zobowiązanego, a zobowiązanemu służy prawo wniesienia zarzutu, który służy do szczerszej gamy czynności, niż samo nadanie klauzuli. Nadanie klauzuli możemy kwestionować w związku z jakąś czynnością.
WYBOR ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO - Dokonuje organ egzekucyjny i posługuje się zasadą stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą. Spośród wszystkich środków egzekucyjnych wybiera się środek najmniej uciążliwy dla zobowiązanego(zgodnie z zasadą). Przy wyborze środka organ nie jest zobowiązany wskazaniem środka egzekucyjnego, którego dokonał wierzyciel we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
ZARZUT - . Zarzuty przysługują tylko w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego tytułu wykonawczego! To jest środek prawny, który może być stosowany tylko na początku egzekucji, środek specyficzny. Zarzuty to środek prawny wnoszony do organu egzekucyjnego, a więc ten środek nie ma charakteru dewolutywnego, nie jest to środek suspensywny. Ponieważ wniesienie zarzutu nie wstrzymuje prowadzenia postepowania egzekucyjnego, ani nie wstrzymuje egzekucji. Po dstawy zarzutu : (przykładowo) wykonanie obowiązku, rozłożenie na raty, błąd co do osoby zobowiązanego, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucji, brak uprzedniego doręczenia upomnienia, niewykonalność środka o char. Pieniężnym, niedopuszczalność zastosowania egzekucji, itp. Zarzut ma na celu: - zakwestionowanie dopuszczalności egzekucji lub sposobu jej prowadzenia przez określone środki Organ egzekucyjny wydaje postanowienie, w którym może: - uznać zarzuty za bezzasadny i oddalić - zmienić środek egzekucyjny na bardziej łagodny , - umorzyć postępowanie egzekucyjne (np. przy błędzie co do osoby zobowiązanego). Na to postanowienie służy zażalenie, które przysługuje i zobowiązanemu i wierzycielowi. Wniesienie zażalenie nie wstrzymuje prowadzenia postępowania egzekucyjnego, ale już w tym wypadku organ nadzoru, ten który jest właściwy do rozpatrywania zażalenia, może wstrzymać czynności egzekucyjne (inaczej niż w kpa). Dalszy przebieg czynności jest uzależniony od zastosowanego środka egzekucyjnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz