Ekonometria autokorelacja - strona 8

Ekonometria - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5320

Ekonometria finansowa Zadanie 1. Do modelowania kształtowania się zmienności logarytmicznych...

Ekonometria- labratoira

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2016

oczekiwana jest istotna. e)badanie autokorelacji składnika losowego (test Durbina-Watsona.) H 0 : ρτ = 0 brak...

Ekonometria-zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484

EKONOMETRIA 1. Wiemy, że r1 =0,4; r2 =0,5; r3 =0,6; r12 =0,2; r13 =-0,8; r23 =0,7. Indywidualna...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

ekonometrycznego doznajemy krańcowo różnych doznań, bowiem powszechnie niechętny wśród studentów sąd o ekonometrii...

Szeregi czasowe-projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Szeregi czasowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

logarytmów cen zamknięcia i stóp zwrotu. 4. Zbadać i opisać autokorelację stóp zwrotu wybranej spółki...

Ekonometria- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Ekonometria – pojęcie „Nauka o metodach badania ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach...

Ekonometria zagadnienia 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2513

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk...

Podstawy ekonometrii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk...