Edmund Krzymuski

Kodeks postępowania karnego 1928

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1841

TYP MIESZANY procesu karnego zasada ledcza zasada skargowa prof. Edmund Krzymuski przest pstwa...

Komisja kodyfikacyjna w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

do opracowania k. p. k. Zajęła sie nimi odrębna komisja. W jej skład weszli: Edmund Krzymuski, Aleksander...

Historia państwa i prawa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

na interesie winowajcy Teorie mieszane - połączenie idei odwetu ze względami utylitarnymi (min. Edmund...

UJ 1918-1939

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3857

się komitet biblioteczny- Komisja Biblioteczna. Najpierw przewodniczącym był prof. Edmund Krzymuski potem...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

na interesie winowajcy Teorie mieszane - połączenie idei odwetu ze względami utylitarnymi (min. Edmund...

Podręcznok Bardacha i wykłady

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5376

Jest to plik kompletny, bardzo wysokiej jakości, niezbędny dla wszystkich zmagających się z przedmiotem historia państwa i prawa polskiego. Notatka oparta jest na podstawowym dla tematyki przedmiotu podręczniku prof. Bardacha, oraz wykładach. W notatce omówiono źródła prawa, ustrój, w tym władzę są...