Unifikacja i kodyfikacja prawa w RP Szlacheckiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unifikacja i kodyfikacja prawa w RP Szlacheckiej - omówienie - strona 1 Unifikacja i kodyfikacja prawa w RP Szlacheckiej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

UNIFIKACJA I KODYFIKACJA PRAWA
Komisja Kodyfikacyjna:
Powołana ustawą z 3.06.1919 uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy.
Skład: prezydent, 3 wiceprezydentów i 40 członków. Wszyscy mianowani przez Naczelnika Państwa a od 1922 przez Prezydenta RP.
Prezydenci KK: prof. Ksawery Fierich (do 1928) i Bolesław Pohorecki
Zadania: unifikacja (ujednolicenie) prawa i kodyfikacja prawa
Kodyfikacja prawa i postępowania karnego:
Kodeks Karny - opracowywany m. in. przez Juliusza Makarewicza, Wacława Makowskiego i sędziów: Aleksandra Mogilnickiego i Stanisława Emila Rappaporta, projekt przyjęty 14.09.1931, komisja Ministra Sprawiedliwości uzupełniła go o przestępstwa przeciw państwu, wszedł w życie 11.07.1932 razem z przepisami wprowadzającymi, prawem o wykroczeniach i przepisami o wykroczeniach
Kodeks Postępowania Karnego - podkomisja: prof. Edmund Krzymuski, A. Mogilnicki, S.E. Rappaport - w 1926 projekt ukończony, do 1927 wprowadziła poprawki komisja ministerialna, wszedł w życie 19.03.1928 rozporządzeniem prezydenta
Kodyfikacja prawa i postępowania cywilnego:
prawo międzynarodowe prywatne i prawo prywatne międzydzielnicowe - projekt w 1921, weszły w życie 1926
prawo autorskie - twórca: prof. Fryderyk Zoll, uchwalone w 1926 roku
prawo patentowe - weszło w życie w 1924 w ustawie o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych prawo wekslowe i czekowe - 1924 rok; kodeks handlowy i kodeks zobowiązań - 1933 rok;
prawo osobowe małżeńskie - projekt w 1929, autor prof. Karol Lutostański, małżeństwo instytucją świecką, fakultatywna forma zawarcia związku małżeńskiego (cywilna lub kościelna do wyboru), dopuszczenie rozwodu, jurysdykcja w sprawach małżeńskich należała do sądów powszechnych, z powodu antagonizmów duchowieństwa i niektórych członków KK projekt nie wszedł w życie
prawo majątkowe małżeńskie - projekt 1937 rok, zrównanie sytuacji męża i żony pod względem majątkowym,
prawo o stosunkach rodziców i dzieci - projekt z 1938 r., podkomisja z prof. Stanisławem Gołąbem, polepszenie sytuacji dzieci pozamałżeńskich, władza rodzicielska ma być stosowana wyłącznie w interesie dziecka
prawo rzeczowe - projekt z 1937 r. autorstwa Fryderyka Zolla i Jana Wasilkowskiego
prawo spadkowe - prace tylko w sferze dyskusji, bo II WW
część ogólna prawa cywilnego - prac nie rozpoczęto z powodu braku opracowania części szczegółowych
kodeks postępowania cywilnego - wydany w formie rozporządzenia prezydenta w 1930, obowiązywał od 1933, autorzy: podkomisja z Ksawerym Fierichem a po jego śmierci Janem Jakubem Literauem
postępowanie egzekucyjne - wydane w 1932 roku ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz