Dziedzictwo kulturowe - strona 24

Wykłady-turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2121

o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po sobie śladu, zwiedzając obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne...

Europejskie prawo gospodarcze

 • Politechnika Gdańska
 • dr Przemysłam Banasik
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3395

Komisja v Włochy odnośnie podatków na wywożone działa sztuki, powołały się wtedy na dziedzictwo kulturowe...

Ustawy i zasady

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

środowiska w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych 4. wymagania ochrony dziedzictwa...

Socjologia wsi - wykład 4 (1)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

konsumpcyjne, teren rekreacji, podtrzymywania dziedzictwa kulturowego, kształtowania krajobrazu, intensyfikacja...

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3374

w dziedzictwo kulturowe Europy rozbudowanie systemu urzędniczego co było spowodowane potrzebą realizacji...