Dziedzictwo kulturowe - strona 14

Informacje o agroturystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1708

i lokalną 2. Zachowanie podstawowych procesów ekologicznych 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego...

Pilot a przewodnik

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Majewski Janusz
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do grup przyjazdowych; zniesienie wymaganego...

Status prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. 4. Unia ustanawia unię gospodarczą i walutową, której walutą...

Samorząd regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

technologicznego oraz innowacji, wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa...