Dziedzictwo kulturowe - strona 13

Swobodny przepływ usług -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

przeznaczonej na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Można wyróżnić podstawowe kategorie...

Gospodarka przestrzenna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • mgr inż. Renata Klimek
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2506

. A to co nie jest ożywione to środowisko naturalne to np. skały) 4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

naturalnego, Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Podtrzymywanie żywotności obszarów wiejskich, Zapewnianie...

Franchising- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

, oświaty, nauki oraz ochronie dziedzictwa kulturowego Te mogą być udzielane zawsze. Inne typy pomocy...

Debata - rozszerzenie UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Unia Europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

potrzebę przyłączenia Serbii przy pełnym uszanowaniu jej narodowych tradycji, dziedzictwa kulturowego...

Socjalizacja wtórna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

dziedzictwa kulturowego; rozumienie i właściwe odczytywanie znaczeń, symboli, obrzędów - perspektywa...

Izby rolnicze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

, - współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa...