Socjalizacja wtórna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja wtórna - strona 1 Socjalizacja wtórna - strona 2 Socjalizacja wtórna - strona 3

Fragment notatki:

Socjalizacja wtórna - odbywa się poza rodziną.
Węższe procesy w ramach socjalizacji to:
Kanalizacja - w ramach kultury występuje pewne wzorce zaspakajania swoich potrzeb. Uczymy się programów i schematów zachowań; kulturowy wykształcony mechanizm zaspakajania potrzeb. Im więcej zaspokojonych potrzeb tym lepiej funkcjonujemy; im kanały szerzej rozbudowane tym jednostka jest lepiej przystosowana. Jak lepiej spełniamy funkcje to lepiej tam się żyje w społeczeństwie.W mechanizmie kanalizacji społeczeństwo determinuje sposoby zaspakajania potrzeb przez jednostkę. Jest jeden bądź zaledwie kilka sposobów, które przyswaja dana osoba i je realizuje w swoim życiu. Może być w ten sposób zdolny do powielania tych metod i znajdowania środków w otoczeniu do zaspakajania własnych potrzeb. Nie pozostawia marginesu swobody w wyborze tych środków i stosowaniu określonych sposobów. Jest silny nacisk na podporządkowanie się jednostki obowiązującym już wzorom społecznego zachowania się w określonych sytuacjach związanych z zaspakajaniem potrzeb. kanalizacja determinuje upodobania członków grupy, ich gusty, itp.
Motywy i aspiracje - (motyw - nasza relacja w stosunku do celu, który nam postawiono lub, który postawiliśmy sobie sami. Nasze działanie jest celowe - określenie motywacji. Nasza działalność ma w zasadzie charakter motywacji do działania. Człowiek generuje swoja tożsamość w oparciu o jej celowość. Człowiek żyje w pewnym celu i sam je określa, musimy się kontrolować.
Trojaka zależność:
siła motywacji zależy od atrakcyjności celu;
motywacja zależy od podzielności celu - im cel mniej podzielny tym motywacja słabnie;
odległość od celu - im cel dalszy tym motywacja słabsza.
Redefinicja celów wartości.
Wzbogacamy swoje życie przez różne cele i wartości, które mieszczą się w pewnych granicach. Musimy pracować nad sobą. Aspiracje są bardziej ogólne mniej wyraziste, jest to szerokie pojęcie. Wyznacza szeroką perspektywę życiową. Życie nasze zależy od innych. Człowiek chce być wykształcony i zdrowy. Stawiamy sobie cele i spełniamy je lepiej lub gorzej, ale wpływa to na nasze aspiracje. Chcemy się do wartościować. Aspiracje również angażują człowieka w realizacji określonych celów. Są one na ogół odległe, a droga do nich prowadząca może być najeżona różnymi trudnościami.
Identyfikacja i internalizacja - my się identyfikujemy albo z kimś lub z czymś co jest nam bliskie czy ma dla nas charakter aspiracyjny. Internalizacja - jest to przyswajanie, uwewnętrznianie norm i wartości. Identyfikujemy się choćby z grupą odniesienia (do której się porównujemy, czasami spełnia wszystkie oczekiwania, np. na początku jest to rodzina potem są koledzy i inne grupy, które są dla nas atrakcyjne i których damy się stać członkami). Identyfikujemy się z osobami bliskimi. Dążymy by znaleźć się w lepszej sytuacji z grupą. Grupa odniesienia to wzorzec odbicia, taką grupą jest rodzina, koledzy w czasie nauki. Mogą to być grupy patologiczne z którymi się identyfikujemy. Proces identyfikacji może mieć też charakter dewiacyjny, np. sekty, grupy przestępcze.

(…)

mechanizmy psychiczne prowadzące do identyfikacji z grupą odniesienia i przyjmowania obowiązujących w niej zasad współżycia między poszczególnymi członkami oraz akceptację reguł awansu społecznego. Taka osoba akceptuje wartości i normy grupowe, broni stanowiska wyrażanego przez członków grupy, podporządkowuje swoje działanie niejako interesowi zbiorowemu tej grupy społecznej. Występują różne stopnie…
… odrębności, czyli perspektywa socjologiczna
- Tożsamość społeczna - tożsamość jednostki grupy czy zbiorowości dzięki której lub przez którą umiejscawia ona siebie określonej rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osadzona w tej rzeczywistości przez zewnętrznego obserwatora. Z logiki - ignotum per ignotum = nieznane przez nieznane. C) Składniki tożsamości społecznej opisane przez prof. Marka…
… szczególnych charakterystycznych dla danego terenu form budownictwa i rodzajów
zagospodarowania - perspektywa architektoniczna. Te składniki tworzą tożsamość społeczną, zawsze opiera się na swoistości, tym że czujemy pewna odmienność. Perspektywa podejścia do tożsamości - prof. Bobrzański. Wymienia 4 rodzaje rozumienia pojęcia tożsamości:
model - model zdrowia wywodzi się z jednej strony od Freuda…
… Szczepańskiego:
1.Indywidualna identyfikacja z regionem, społecznością lokalną i kulturą. Wyznaczone przez sferę psychologiczną. To co czuje jest najważniejsze.
2.Funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na my i oni (obcy). Ten podział generuje zjawisko jakim jest poczucie odrębności - perspektywa socjologiczna.
3.Przypisanie do przestrzeni i miejsca - perspektywa geograficzna.
4.Świadomość dziedzictwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz