Bunt młodzieńczy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bunt młodzieńczy - wykład - strona 1 Bunt młodzieńczy - wykład - strona 2 Bunt młodzieńczy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Skutki rozwojowe buntu młodzieńczego (negatywne)
Operacyjny wzrost orientacji podmiotowej nadmierne nasilenie zachowań o charakterze sprawczym, przy czym cel tych zachowań jest najczęściej nieaprobowany przez wychowawców np. ograniczenia - w rezultacie pojawia się u wychowanka poczucie krzywdy i bunt - te sam sposób traktowania wychowanka może mieć różne konsekwencje np. młody człowiek jest oburzony, wycofany albo prowadzi do to buntu
Przyjęcie tożsamości negatywnej  formułowana w oparciu o motywację lub symulację odwetową, mechanizmy kształtowania tożsamości negatywnej są w znacznym stopniu nieświadome i irracjonalne, głównie celem jest odpłacenie za poniesione krzywdy, nawet jeśli koszt tego byłby wysoki. Symulacja odwetowa - młody człowiek może próbować eksperymentować na rolach negatywnych - może to sprawić, że eksperymenty zostaną im przypisane
Zniszczenie tożsamości indywidualnej - utrata woli, autodestrukcja -- niektórzy młodzi ludzie poszukują spełnienia wchodząc w sekty Zaburzenie łaknienia, wyniszczenie fizyczne  bunt w kontekście uzyskiwania prawa do kontroli własnego ciała co wynika ze spostrzegania relacji rodzinnych jako nadmiernie ograniczających i niesatysfakcjonujących Skutki rozwojowe buntu młodzieńczego (pozytywne)
Zyskiwanie uwagi otoczenia (bunt jest sposobem na testowanie własnej siły i znaczenia w relacjach z innymi przez stwarzanie faktów, które mają wspomóc młodego człowieka w jego próbach i poszerzenia prywatnej przestrzeni życiowej i obronie własnego Ja)
Internalizacja norm i interioryzacja wartości - w rodzinach z prawidłowymi relacjami, dzieci po przejściu okresu buntu przyjmują jako własne i realizuje w życiu normy i wartości przekazane im w procesie wychowania Kształtowanie tożsamości społecznej  poszukiwanie identyfikacji z grupą lub osobami znaczącymi; bunt aktywizuje jednostkę w kierunku poszukiwania identyfikacji z grupą odniesienia w sposób specyficzny i/lub niespecyficzny Sposób specyficzny - bunt przybiera formę okresowego, negatywnego ustosunkowania się do pewnych zjawisk, tworzenie pewnych grup
Sposób niespecyficzne - poczucie niezrozumienia, odrzucenia ze strony otoczenia, a to, że przynależy do grupy pozwala mu na bunt;
W okresie adolescencji nie odrzuca się wszystkie autorytetu. Młody człowiek wybiera sobie osoby, którym ufa i wybiera pewne osoby i identyfikuje się nimi (autorytet zaufania). Występuje też autorytet władczy. Kształtowanie tożsamości osobistej  bunt jako ważny element kształtowania się koncepcji osobistej Mechanizmy buntu młodzieńczego
Etapy rozwoju tożsamości, w których mechanizm ma swój początek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz