Fazy kryzysu młodzieńczego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy kryzysu młodzieńczego - wykład - strona 1 Fazy kryzysu młodzieńczego - wykład - strona 2 Fazy kryzysu młodzieńczego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kryzys młodzieńczy - specyficzny przełom dokonujący się w dotychczasowej linii rozwoju psychicznego, polegający na reorganizacji systemu standardów regulacji (potrzeb, motywów, wartości, postaw) zarówno w aspekcie treściowym jak i formalnym. Dotyczy młodych ludzi, którzy przeszli przez etap zmian fizjologicznych, pojawiają się problemy natury moralnej i psychicznej. Kryzys nacechowany jest indywidualnym charakterem. Reorganizacja standardów regulacji powinna pozwolić młodemu człowiekowi na lepsze:
Określenie siebie jako indywiduum, którego życie jest jedyne i niepowtarzalne (problem tożsamości)
Określenie siebie jako istoty społecznej, funkcjonującej współpracując z innymi ludźmi według przyjętych norm i wzorów (problem znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie
Fazy kryzysu młodzieńczego - faza I wystąpienie niezgodności
Miedzy dotychczasowymi celami życiowymi a aktualnymi możliwościami młodego człowieka Obejmuje opozycje tożsamościowe niezgodności pomiędzy informacjami, które pochodzą z tego, że podmiot pełni różne role społeczne i funkcjonuje w różnych grupach społecznych. Między aktualnym obrazem siebie a nowymi informacjami, które płyną z własnych zachowań i decyzji podejmowanych samodzielnie Różnica między aktualnym obrazem siebie a idealnym obrazem siebie Między aktualnym obrazem siebie a wyobrażeniem innych Intrepsychiczne poczucie niezgodności między poglądami, postawami, opiniami, normami i zachowaniami dorastającego i jego rodziców
Między aktualnym i potencjalnym, między dniem dzisiejszym a przyszłością
Na początku kryzysu jednostka odczuwa dyskomfort psychiczny - w pewnych warunkach jej styl funkcjonowania jest nieodpowiedni Dyskomfort psychiczny można określić jako stan jednostki przejawiający się w przeżyciach o charakterze specyficznym i niespecyficznym Niespecyficzne - nastroje zmienne, pojawiają się większe nasilenie emocji negatywnych
Specyficzne - poczucie dezorientacji w stosunkach z innymi ludźmi; poczucie tymczasowości, aktualnego miejsca i roli w świecie; poczucie trudności w próbie określenie samego siebie Na początku są emocje negatywne, a w miarę odnalezienia się w nowej sytuacji mogą pojawiać się emocje pozytywne. Faza II - reakcja na niezgodności
Sposoby radzenia sobie z kryzysem młodzieńczym, zachowania młodzieży
Kategorie zachowań:
Zachowanie o charakterze obronno-ucieczkowym mają na celu oderwanie się od przykrych przeżyć czy zbyt trudnych problemów, bagatelizowanie tych problemów, przy jednoczesnym braku chęci i nastawienia do zaangażowania się w ich rozwiązanie -- mogą się pojawić reakcję wynikające z tego, że młody nie wie jak sobie radzić z zaistniałymi problemami


(…)

… i nacisków otoczenia
Poszukiwanie własnej drogi życia może też odbywać się na drodze buntu i przekory (bunt może być skierowany przeciw konkretnym autorytetom) …
… będą bardziej elastyczne, obszar poszukiwań się zwiększył, niższy poziom fiksacji na kryzysie Zachowania ukierunkowane na konstruktywne rozwiązania problemu -- chodzi o elastyczność człowieka tym, że doświadcza, poszukuje, jest otwarte
14 konkretnych sposobów radzenia sobie z kryzysem młodzieńczym (badania Oleszkiewicz)
Aktywność fizyczna
Apatia, zobojętnienie
Autorefleksja
Formułowanie celów życiowych
Konformizm wobec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz