debata - rozszerzenie UE

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
debata - rozszerzenie UE - strona 1 debata - rozszerzenie UE - strona 2 debata - rozszerzenie UE - strona 3

Fragment notatki:

STOSUNEK PARTII SOLIDARNA POLSKA DO POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ O TURCJĘ, UKRAINĘ I KRAJE BAŁKAŃSKIE
Celem Solidarnej Polski, jako partii kierującej się przede wszystkim dobrem państwa, jest zapewnienie Rzeczypospolitej suwerenności i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej. Mimo że w kwestii omawianego tematu na pierwszy plan wysuwa się interes Unii Europejskiej jako całości, nie jest on jednak sprzeczny z narodowym interesem Polski, nie stawia to więc wspomnianej partii w sytuacji moralnie dwuznacznej.
Solidarna Polska ma jasno sprecyzowane opinie w stosunku do każdego z kierunków potencjalnego rozszerzenia Unii Europejskiej. Przekonania te nie opierają się na bezrefleksyjnym i dwubiegunowym podziale na przeciwników i zwolenników rozszerzeń o kolejne państwa, a na logicznym zobrazowaniu korzyści i wad przystąpienia do Unii Europejskiej przez indywidualnych kandydatów. Poza tą racjonalną analizą potencjalnych zmian, jakie nieśliby ze sobą nowi członkowie, Solidarna Polska wskazuje także na konieczność ponownego rozważenia, czy Unia Europejska jest gotowa, aby w dobie wciąż aktualnego kryzysu gospodarczego decydować się na rozszerzenie o kolejne państwa. Jest to postulat regularnie wysuwany przez Solidarną Polskę, połączony z apelem o powrót do Traktatu Nicejskiego oraz koncepcji skupienia się na pogłębieniu integracji. Poniżej przedstawiony zostanie stosunek partii do przystąpienia do Unii Europejskiej każdego z potencjalnych kandydatów, wraz z przewidywanymi plusami i minusami wzmożonej integracji.
Zdaniem posłów Solidarnej Polski, najbardziej kontrowersyjną koncepcją spośród pozostałych postulatów na ów temat, jest intensyfikacja polityki zagranicznej, a następnie umożliwienie członkostwa w Unii Europejskiej złożonemu państwu, jakim jest Turcja. Propozycja ta jest dyskusyjna w wielu aspektach, m.in. politycznym, gospodarczym i kulturowym. Po pierwsze, Turcja nie jest państwem, które zdaje się hołdować wartościom wyznawanym przez Unię Europejską. Dowodem na ten rozdźwięk aksjologiczny może być fakt, iż Turcja nie potępiła pierwszego masowego ludobójstwa w XX-wiecznej Europie, a mianowicie rzezi Ormian w latach 1915-1917, co wzbudza poważne wątpliwości, czy ów potencjalny kandydat rzeczywiście jest państwem nowoczesnym, demokratycznym i uznającym międzynarodowe prawa człowieka. Ponadto, na terenie omawianego kraju zagrożona jest też wolność mediów, co zdaniem Solidarnej Polski jest niedopuszczalne we współczesnej Europie.
Po drugie, Turcja jest krajem stosunkowo ubogim, co stanowi duże zagrożenie dla Unii Europejskiej, która w chwili obecnej zmaga się z kryzysem gospodarczym we własnych granicach. Przyjmowanie do swego grona kolejnego państwa mogłoby okazać czynnikiem, który ostatecznie zagroziłby stabilności gospodarczej i wiarygodności Unii Europejskiej. Ponadto aspektem wzbudzającym nieufność wobec tureckiej gospodarki jest fakt dychotomicznego podziału między wschodem a zachodem kraju. Mimo to, Turcja jest silnym państwem, a takżem ważnym partnerem ze względu na 77-milionowy rynek zbytu dla unijnych produktów.

(…)

… kamienny i brunatny, grafit oraz złoża cynkowo-ołowiane, atrakcyjne dla niektórych gałęzi przemysłu. Ponadto jest bardzo dużym i chłonnym krajem, co może sugerować udaną współpracę choćby w przepływie ludności i technologii.
Niestety, również w tym przypadku ma miejsce istotny rozdźwięk pomiędzy wartościami unijnymi a tymi, które wyznawane są na Ukrainie. Państwo to charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników korupcji na świecie, co budzi wątpliwości natury politycznej. Innym zjawiskiem będącym w opozycji do demokacji, o którym Solidarna Polska czuje się zobowiązana wspomnieć, jest nieprzestrzeganie praw człowieka. Partia wielokrotnie wypowiadała się negatywnie o uwięzieniu Julii Tymoszenko, które nosi znamiona eliminacji opozycji ze sceny politycznej i nie powinno być lekceważone przez Unię…
…. Należy zintensyfikować wysiłki w tej dziedzinie.
Ze względu na przeszłość historyczną, kraje znajdujące się na Półwyspie Bałkańskim odgórnie uznawane są za niestabilne politycznie. Według posłów Solidarnej Polski opinia taka nie ma wiele wspólnego ze współczesnością, a w wielu przypadkach jest krzywdząca dla państw tego regionu. Przykładem może tu być Serbia, kraj, którego akcesję do Unii Europejskiej…
… nie są sprzeczne z aksjologią unijną.
Podsumowując, stosunek partii Solidarna Polska do zagadnienia rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne państwa jest złożony i wszechstronny. Partia ta nie ogranicza się do opowiedzenia po jednej ze stron - jej opinia ma rzetelną podstawę analityczną, wykreowaną dla każdego państwa jako indywidualnej jednostki, z których każde może mieć inny wpływ na proces integracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz