Gospodarka państw UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka państw UE - strona 1 Gospodarka państw UE - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT 1
Integracja – tworzenie całości z mniejszych części, powiązanychze sobą (scalanie
istniejących struktur w większe)
Definicja W. Molle’a - Integracja dotyczy stopniowej eliminacji granic
ekonomicznych między niepodległymi państwami, w wyniku czego gospodarki tych
państw zaczynają funkcjonować jako jedna całość.
Państwa członkowskie UE (Data Kraje)
Państwa założycielskie 1951- EWWiS, 1957- EWG, EURATOM
Belgia, Niderlandy, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy
 I rozszerzenie 1973 Wielka Brytania, Dania, Irlandia
 II rozszerzenie 1981 Grecja
 III rozszerzenie 1986 Hiszpania, Portugalia
 IV rozszerzenie 1995 Austria, Szwecja, Finlandia
 V rozszerzenie 2004 Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
Słowenia, Malta, Cypr
 VI rozszerzenie 2007 Bułgaria, Rumunia
Kraje kandydujące
 Chorwacja
 Turcja
 Była Jugosławiańska Republika Macedonii (FYROM)
 Islandia
 Czarnogóra
 Serbia
Potencjalni kandydaci: Albania, Bośnia i Hercegowina
Kryteria kopenhaskie
 stabilność instytucji demokratycznych,
 praworządność,
 poszanowanie praw człowieka,
 ochrona mniejszości narodowych,
 funkcjonująca gospodarka rynkowa,
 gotowość sprostania warunkom konkurencji UE,
 zdolność do wypełniania obowiązków wynikających
 z członkostwa,
 przyjęcie dorobku prawnego Unii Europejskiej (tzw.
acquis communautaire).
Liczba ludności w UE (2012) – liczy ponad 500mln mieszkańców
1. Niemcy - 81,8 mln
2. Francja – 65,4 mln
3. Wielka Brytania – 62,9 mln
4. Włochy – 60,8 mln
5. Hiszpania – 46,2 mln
6. Polska – 38,5 mln
....
25. Cypr – 862 tys.
26. Luksemburg – 524 tys.
27. Malta - 416 tys.
Gospodarka UE
 Zaledwie 7% ludności świata - aż 30%
światowego PKB
 2/3 całkowitego obrotu w handlu UE- pomiędzy
państwami Unii
 UE - największym eksporterem (16%)
i importerem (17,5%) na świecie
 UE najważniejszym partnerem handlowym
na świecie
 Udział w światowym handlu 17,5%import, oraz
16%eksport
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz