Dysonans poznawczy - strona 7

Psychologia w pigułce cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Sylwia Przytuła
 • Psychologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2086

niż te, które każdy z członków podjąłby sam. Syndrom grupowego myślenia -> doczytać! Dysonans poznawczy - „ludzie z natury...

Elementy psychologii społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalene Jaworek
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1792

) nie są sztywne POTRZEBA SPÓJNOŚCI Dysonans poznawczy – stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający...

Pamięć

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2093

naszą postawę, jest zgodny z naszą oceną sytuacji itp. Według TEORII DYSONANSU POZNAWCZEGO FESTINGERA...

Wpływ mediów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

więc od czynników wrodzonych i nabytych./ dysonansu poznawczego - rozbieżność postaw wewnętrznie aprobwanych...

Eksperyment i inne metody badawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

społecznej( wprowadził Nowak) Dysonans poznawczy - stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający...

Teorie emocji i motywacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1687

-sytuacja, w której następuje niezgodność poznawcza, jest przykra. Wielkość dysonansu poznawczego zależy...

Psychologia - pojęcie postaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

w odpowiedniej kratce. Dysonans poznawczy - nieprzyjemny stan emocjonalny wynikający z faktu, że pewne elementy...