Pamięć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pamięć - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka na temat: pamięć, zawiera takie informacje, jak: fazy procesu pamięciowego, formy odtwarzania procesów pamięci, kryteria podziału rodzajów pamięci, cechy pamięci, trzy rodzaje pamięci wg Endela Tulvinga, prawo częstości, prawo Foucault, odtwarzanie zapamiętanego materiału, zapominanie, strategie pamięciowe, pamięć autobiograficzna.

Notatka pozwoli na przygotowanie się do zajęć o tematyce dotyczącej pamięci.

PAMIĘĆ:
Jest to proces kodowania i przechowywania efektów aktywności poznawczej człowieka - wrażeń, spostrzeżen, sądów, a także umiejętności.
FAZY PROCESU PAMIĘCIOWEGO:
ZAPAMIĘTYWANIE - przyswajanie sobie materiału werbalnego lub niewerbalnego, umijętności praktycznych i umysłowych.
PRZECHOWYWANIE - faza utajona trwająca od kilku sekund do wielu lat
ODTWARZANIE - ponowna aktywizacja nabytych reakcji
FORMY ODTWARZANIA PROCESÓW PAMIĘCI:
PRZYPOMINANIE - wydobywanie potrzebnych informacji zawartych w śladzie pamięciowym, reprodukcja tego czego uczyliśmy się poprzednio.
ROZPOZNAWANIE - identyfikacja bodźca, sytuacji, która wcześniej wystąpiła, wskazanie poprawnej odpowiedzi w zbiorze mozliwych odpowiedzi na dane pytanie.
PONOWNE UCZENIE SIĘ
KRYTERIA PODZIAŁU RODZAJÓW PAMIĘCI:
Rodzaj analizatora uczestniczącego w odbiorzei przekazywaniu informacji - wzrokowa, słuchowa, dotykowa itp.
Zaangażowanie procesów umysłowych : mechaniczna - logiczna
Czas przechowywania - pamięć ultrakrótkotrwała(sensoryczna), krótkotrwała, trwała
Uświadamianie sobie - deklaratywna - jawna i niedeklaratywna - ma charakter utajony, umożliwia wykonywanie pewnych czynności w dokładnie określonym kontekście sytuacyjnym
CECHY PAMIĘCI:
TRWAŁOŚĆ - odnosi się do fazy przechowywania
SZYBKOŚĆ - odnosi się do fazy zapamiętywania, szybkosć z jka materiał jest zapamiętywany, łatwość uczenia się
DOKŁADNOŚĆ - odnosi się do relacji między tym, co stanowiło treść fazy zapamiętywania, a tym co zostało odtworzone
GOTOWOŚĆ - odnosi się do fazy odtwarzania, szybkość z jaką informacja jest wydobywana z pamięci
ZAKRES (POJEMNOŚĆ) - ilość róznego materiału, który potrafimy zapamiętać w ciągu jednej próby, espozycji materiału (wg Millera jest to 7 +/- 2)
TRZY RODZAJE PAMIĘCI WG ENDELA TULVINGA:
PAMIĘĆ EPIZODTYCZNA - wspomnienie zdarzeń, które są w doświadczeniu człowieka
PAMIĘĆ SEMANTYCZNA - wiedza ogólna
PAMIĘĆ PROCEDURALNA - tzw pamieć umiejętności. Wiedza na temat tego, jak się cos robi.
PRAWO CZĘSTOŚCI:
Im więcej razy dany materiał był powtarzany, tym lepiej jest zapamiętany.
PRAWO FOUCAULT:
Gdy zapamiętywany materiał jest obszerny, to czas poświecony na opanowanie jednego elementu wzrasta szybciej anizeli jego objętość.
Rozłożenie materiału w czasie oraz dłuzsze odstępy między poszczególnymi próbami (nauką materiału) ułatwiają uczenie się - zmniejsza się liczba popełnianych błędów.
Uczenie rozłożone w czasie ułatwia konsolidację materiału
Skojarzenie między materiałem a reakcjami nieprawidłowymi, które nabywamy w kazdym procesie uczenia się razem z reakcjami prawidłowymi, są słabe i w czasie po ćwiczeniu lepiej wygasają.


(…)

… interakcyjne - łaczenie niepowiązanych ze sobą elementów za pomocą obrazów
Metoda „słów - wieszaków” - zastosowanie znanego tekstu np. wyliczanki do tworzenia skojarzeń z listą elementów jakie trzeba zapamiętać
Metroda miejsc - kojarzenie zapamiętywanych informacji ze znanymi miejscami, które mijamy.
PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA.
Doświadczenia człowieka - cia zdarzeń tworzacych jego indywidualną historie życia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz