Duchowość - strona 2

Platońska teoria czterech cnót

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

. Czyni to państwo, zbliżając je do duchowości. Każdy obywatel jest zobowiązany służyć państwu. Teoria...

Sztuka Europy łacińskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1127

. * Anonimowość sztuki średniowiecznej (nie kto, ale po co) zaowocowała duchowością która stworzyła takie dzieło...

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1876

Wstęp do psychologii zdrowia Zasadnicze nurty tematyczne wykładu tradycyjne i źródła psychologii zdrowia przedmiot i obszar psychologii zdrowia wpływ różnic indywidualnych na stan zdrowia wzór zachowania a stan zdrowia wpływ czynników sytuacyjnych i środowiskowych na stan zdrowia (środowisko ...

Filozofia człowieka, a nauki szczegółowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

człowieczeństwa: - animalność (natura materialna, cielesność, zmysłowość, skończoność, konieczność) - duchowość...

Wykład - początki filozofii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

, ale nie wniesie ona wiedzy na temat kim istotnie jest człowiek..? Naturą człowieka według Sokratesa jest duchowość...

Kształtowanie relacji pracowniczych-podstawowe pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

i jego duchowości. Wundt kładł nacisk na bezpośrednie badanie świadomości- introspekcję( analiza stanów psychicznych...